تعبیر خواب کاهو و کاشت کاهو – خرید کاهو و خوردن کاهو در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب کاهو و خوردن کاهو و مزرعه کاهو در دعا سایت

تعبیر خواب کاهو و کاشت کاهو - خرید کاهو و خوردن کاهو در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کاهو و کاشت کاهو – خرید کاهو و خوردن کاهو در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب کاهو و کاشت کاهو – خرید کاهو و خوردن کاهو در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . کاملترین تعبیر و تفسیر و معنی و مفهوم خوردن کاهو و مزرعه کاهو و کاشت کاهو و خریدن کاهو و سالاد کاهو و کاهو خوردن مرده که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب کاهو و کاشت کاهو - خرید کاهو و خوردن کاهو در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم کاهو در خواب و رویا دیدن کاهو در خواب نشانه چیست تفسیر خواب کاهو تعبیر خواب مزرعه کاهو تعبیر خواب کاهو و کاشت کاهو - خرید کاهو و خوردن کاهو در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب کاهو کلم تعبیر خواب کاهو شستن تعبیر خواب سالاد کاهو تعبیر خواب خریدن کاهو
تعبیر خواب کاهو و کاشت کاهو – خرید کاهو و خوردن کاهو در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کاهو و کاشت کاهو – خرید کاهو و خوردن کاهو در خواب چه تعبیری دارد,معنی و مفهوم کاهو در خواب و رویا,دیدن کاهو در خواب نشانه چیست,تفسیر خواب کاهو,تعبیر خواب مزرعه کاهو,تعبیر خواب خریدن کاهو,تعبیر خواب سالاد کاهو,تعبیر خواب کاهو شستن,تعبیر خواب کاهو کلم

تعبیر خواب کاهو و کاشت کاهو – خرید کاهو و خوردن کاهو در خواب چه تعبیری دارد

معبرین اسلامی دیدن کاهو در خواب را با توجه به طعم و مزه ای که حس خواهد تعبیر کرده‌اند. مطیعی تهرانی کاهوی تلخ را ناراحتی و کسالت و کاهوی شیرین را کامیابی و خوشحالی می‌داند.

آنلی بیتون می‌گوید:

کاهو به همراه برگ‌های سبز در خواب نشانه احساس خوشحالی پس از بر طرف شدن مشکلات کوچک است.
اگر در خواب کاهویی را خوردید بیانگر این است که بیماری یا مشکلی مانند حسادت شما را از دوستان و اطرافیانتان جدا خواهید شد.

تعبیر خواب کاهو و سکنجبین

منوچهر مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید کاهو را با سکنجبین شیرین می‌خورید نیکو است ولی سکنجبین اگر به ترشی بزند یا خوردن کاهو با سرکه نشان ادبا و بدبختی و غم و رنج است.

تعبیر خواب مزرعه کاهو

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر ببیننده خواب ببیند مزرعه ای کاهو دارد خواب او می‌گوید نیکی می‌کند و مردم از رادمردی و سخای او بهره مند می‌شوند.

تعبیر خواب کاشت و جمع آوری کاهو

منوچهر مطیعی تهرانی: درو و جمع آوری کاهو خوب است ولی اگر نفروشید بهتر از این است که بفروشید. چنانچه جمع آوری کاهو به نیت دادن به دیگری باشد انعمام و دستگیری است.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی رویای کاشت کاهو ببیند به دلایل شخصی به زودی بیمار خواهد شد.
جمع آوری کاهو در خواب، علامت آن است که حساسیت و حسادت فطری موجب درد و اندوه شما می‌گردد
خرید کاهو در خواب، علامت آن است که به طرف انحطاط اخلاقی خود گام خواهید گذاشت.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.