تعبیر خواب پیدا کردن دفینه طلا – دیدن محل دفینه و یافتن دفینه در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب یافتن گنج و طلا و دفینه و زیرخاکی و عتیقه در دعا سایت

تعبیر خواب پیدا کردن دفینه طلا - دیدن محل دفینه و یافتن دفینه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پیدا کردن دفینه طلا – دیدن محل دفینه و یافتن دفینه در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب پیدا کردن دفینه طلا – دیدن محل دفینه و یافتن دفینه در خواب نشانه چیست را برای شما دوستان عزیز قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب گنج و دفینه و یافتن و پیدا کردن محل و مکان دفینه و طلا و پیدا کردن عتیقه و زیرخاکی های ارزشمند و گرانبها و کندن دفینه …

تعبیر خواب پیدا کردن دفینه طلا - دیدن محل دفینه و یافتن دفینه در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم گنج و دفینه در خواب تعبیر خواب یافتن گنج در مکانی ویران و خرابه تعبیر خواب گنج و دفینه زیاد تعبیر خواب گم کردن دفینه و گنج تعبیر خواب کندن دفینه تعبیر خواب کشف محل و مکان دقیق دفینه تعبیر خواب دفینه و زیرخاکی تعبیر خواب پیدا کردن دفینه طلا - دیدن محل دفینه و یافتن دفینه در خواب نشانه چیست تعبیر خواب پیدا کردن دفینه در محلی آباد
تعبیر خواب پیدا کردن دفینه طلا – دیدن محل دفینه و یافتن دفینه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پیدا کردن دفینه طلا – دیدن محل دفینه و یافتن دفینه در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب کندن دفینه,تعبیر خواب دفینه و زیرخاکی,تعبیر خواب گنج و دفینه زیاد,تعبیر خواب پیدا کردن دفینه در محلی آباد,تعبیر خواب یافتن گنج در مکانی ویران و خرابه,معنی و مفهوم گنج و دفینه در خواب,تعبیر خواب کشف محل و مکان دقیق دفینه,تعبیر خواب گم کردن دفینه و گنج

تعبیر خواب پیدا کردن دفینه طلا – دیدن محل دفینه و یافتن دفینه در خواب نشانه چیست

الزاما دیدن گنج و یا لوازم ارزشمند تعبیری به یافتن پول نخواهد داشت.

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا دیدن گنج را اشاره به تصاویر می‌داند:

گنج: ثروت و دارایی تمامیت وجود شما – اعجاز، خرد و ارزش زندگی، آنچه باید برای یافتنش با دشواری‌ها روبه رو شویم، چیزهایی از قبیل موفقیت‌های شخصی، عشق کمال یافته، درک خویشتن، تمامیت خود، آنچه برای به همراه آوردن سلامتی و تمامیت نفس فرد لازم است و لذا از ارزش بسیاری برخوردار است مانند توازن عقل و احساس یا حفظ توازن و تعادل روحی شخصیتی درونگرا با فعالیت‌های جهان بیرون.

تعبیر خواب یافتن گنج

گنج نماد مال، ثروت و پول است.

به گفته منوچهر تهرانی دیدن پول در خواب خوب نیست و گنج نیز تعبیری نیکو به همراه نخواهد داشت.

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب یافتن گنج این گونه بیان می‌کند که اگر دیدی در خواب گنج یافته‌ای تعبیرش بیماری خواهد بود و اگر گنج ناپدید گردد تفسیری خلاف بیماری یعنی سلامت خواهد داشت.

جابر مغربی نیز به مانند ابن سیرین یافتن گنج را در خواب بیماری می‌داند با این تفاوت که اگر این گنج را در جای آباد یافتی بسیار بهتر از جای خراب و ویران است زیرا یافتن گنج در مکان آباد بهبودی بیماری را در پی دارد ولی گنج در جای ویران نشانه ای از هلاک شدن بیننده خواب است.

تعبیر خواب گنج به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:

یافتن گنج در خواب، علامت آن است که ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت.
گم کردن گنج در خواب، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.