تعبیر خواب پلک چشم – دیدن ریختن پلک چشم در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب پلک و پلک زدن و زخمی شدن پلک در دعا سایت

تعبیر خواب پلک چشم - دیدن ریختن پلک چشم در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پلک چشم – دیدن ریختن پلک چشم در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب پلک چشم – دیدن ریختن پلک چشم در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب پلک های چشم و پلک زدن چشم و درآوردن مژه و پلک از چشم و مژه تو چشم,پلک زخمی و افتادگی پلک و پلک بلند …

تعبیر خواب پلک چشم - دیدن ریختن پلک چشم در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم پلک در خواب تعبیر خواب زخمی شدن پلک تعبیر خواب ریزش پلک تعبیر خواب پلک و مژه تو چشم تعبیر خواب پلک زیبا تعبیر خواب پلک چشم مرد و زن تعبیر خواب پلک چشم - دیدن ریختن پلک چشم در خواب نشانه چیست تعبیر خواب پلک بلند تعبیر خواب افتادگی پلک
تعبیر خواب پلک چشم – دیدن ریختن پلک چشم در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پلک چشم – دیدن ریختن پلک چشم در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب افتادگی پلک,تعبیر خواب پلک چشم مرد و زن,تعبیر خواب پلک و مژه تو چشم,تعبیر خواب پلک بلند,تعبیر خواب زخمی شدن پلک,تعبیر خواب ریزش پلک,معنی و مفهوم پلک در خواب,تعبیر خواب پلک زیبا

تعبیر خواب پلک چشم – دیدن ریختن پلک چشم در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پلک به روایت منوچهر مطیعی

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است.
چنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که بر زیبایی چهره شما می افزاید همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهید داشت و نشان آنست که می توانید برایشان متکی و مستظهر باشید.
برای دختران جوان پلک و مژگان نیکنامی و آبروست و چنانچه دختر جوانی در خواب ببیند که پلک و مژگان زشتی دارد مطمئن باشد که اطرافیان پشت سر او بد می گویند و او را دختر قابل اعتنایی نمی دانند.
پلک مجروح، بیماری زن یا شوهر است به همان نسبت که گفته شد و چنانچه مردی در خواب ببینند پلک چشم او زخم یا زگیلی دارد همسرش بیمار می شود یا بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می گردد.
داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی سیاه رسوایی و بی آبرویی و بدنامی است.
چنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما مژگانش سفید شده عملی مرتکب می شود که نزد.

تعبیر خواب پلک به روایت خالد بن محدالعنبری

دیدن پلک چشم در خواب، اگر بر آن آسیب یا زخمی دیده نشود، برای همه،به ویژه برای زنان خوب است، اما اگر آسیب دیده یا زخمی برآن باشد، بر غم و غصه دلالت دارد.

تعبیر خواب پلک از دیدگاه آنلی بیتون

خواب پلکهای زیبا : خوشبختی
پلک های کوچک : یک ثروت قابل توجه.
پلکهای بزرگ : عمر شما طولانی خواهد بود

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.