تعبیر خواب پایان جهان و آخرالزمان – قیامت و نابود شدن دنیا در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب پایان دنیا و نابود شدن جهان و آخرالزمان در دعا سایت

تعبیر خواب پایان جهان و آخرالزمان - قیامت و نابود شدن دنیا در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پایان جهان و آخرالزمان – قیامت و نابود شدن دنیا در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی و انگشتر دعا سایت doasite.com تعبیر خواب پایان جهان و آخرالزمان – قیامت و نابود شدن دنیا در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . تعبیر خواب روز قیامت شده و نابودی کره زمین و روز قیامت از دیدگاه امام صادق و یوسف پیامبر و نابود شدن دنیا و پایان جهان و روز رستاخیز و زلزله شدید و صدای وحشتناک و تخریب ساختمان ها و سیل …

تعبیر خواب پایان جهان و آخرالزمان - قیامت و نابود شدن دنیا در خواب نشانه چیست تعبیر خواب نابودی کره زمین تعبیر خواب قیامت تعبیر خواب شنیدن صدای وحشتناک تعبیر خواب سیل و زلزله شدید تعبیر خواب روز قیامت شده تعبیر خواب پایان دنیا تعبیر خواب پایان جهان و آخرالزمان - قیامت و نابود شدن دنیا در خواب نشانه چیست تعبیر خواب آخرالزمان تابیر خواب تخریب و فرو ریختن ساختمان ها
تعبیر خواب پایان جهان و آخرالزمان – قیامت و نابود شدن دنیا در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پایان جهان و آخرالزمان – قیامت و نابود شدن دنیا در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب پایان دنیا,تعبیر خواب آخرالزمان,تعبیر خواب نابودی کره زمین,تعبیر خواب قیامت,تعبیر خواب روز قیامت شده,تعبیر خواب سیل و زلزله شدید,تابیر خواب تخریب و فرو ریختن ساختمان ها,تعبیر خواب شنیدن صدای وحشتناک

تعبیر خواب پایان جهان و آخرالزمان – قیامت و نابود شدن دنیا در خواب نشانه چیست

اگر خواب دیده اید کــه پایان دنیا فرا رسیده و دیگر هیچ زندگی باقی نیست حتما از ترس از خواب بیدار شده اید ، ما در ادامه تعبیر این خواب را به شما خواهیم گفت. می دانیم کــه خواب های ما معمولا انعکاسی از زندگی روزانه ما هستند. اگر بیش از حد به چیزی می اندیشیم یا اگر اخیرا مساله ای غیرعادی در زندگی ما اتفاق افتاده اســت، احتمال ظاهر شدن آن در خواب هایمان بیشتر اســت. دیدن روز قیامت و آخرالزمان در خواب موضوع رایجی اســت کــه بسیاری از ما دیدن آن را تجربه کرده ایم.

تعبیر خواب آخرالزمان

اما برخی اوقات نیز ممکن اســت خواب های ما هیچ ارتباطی با زندگی بیداری یا واقعی ما نداشته باشند اما در بردارنده تعابیر و معانی نمادینی باشند.

بسیار حائز اهمیت اســت کــه از آنچه در خواب خود دیده ایم غافل نشویم. در بعضی مواقع خواب های ما حامل دانش و پیامی برای ما هستند کــه در آینده ما بسیار تاثیرگذار اســت. به همین دلیل اســت کــه باید سعی کنیم تا تعبیری دقیق از خواب های خود بدست آوریم.

ما تعابیر بیشتری از این خواب ها را برای شما آورده ایم. در اینجا به شما می گوییم کــه رایج ترین خواب های مربوط به پایان جهان کدام یک هستند. همچنین به شما یاد می دهیم کــه چطور می توانید این قبیل خواب ها را به درستی تعبیر کنید. اگر تاکنون آخرالزمان را در خواب تان دیده اید .

تفسیر و تعبیر خواب پایان جهان

خواب پایان جهان یا آخرالزمان ممکن اســت تجربه ای ناخوشایند و وحشتناک باشد. این خواب ها معمولا بسیار شایع هستند و می توانند تعابیر متفاوت و بسیار زیادی داشته باشند. در بیشتر موارد، تعبیر خواب پایان جهان این اســت کــه اســترس بسیار زیادی در زندگی شما وجود دارد. ممکن اســت شما در این برهه زمانی در حال عبور از شرایطی پراســترس در زندگی خود باشید و اینگونه احساس می کنید کــه پایان جهان رسیده اســت. اگر به تازگی زیر فشار اســترس قرار داشته اید و اگر مشکلات و نگرانی های زیادی در زندگی واقعی و بیداری خود دارید، این احتمال وجود دارد کــه پایان جهان را در خواب خود ببینید.

۱. با مشکلات و مسایل مالی شغلی یا عاطفی شدید و جدی درگیر هستید

دلایل زیادی وجود دارد کــه منجر به دیدن این خواب ها می شود. برخی از این دلایل عبارتند از:

مشکلات مالی، طلاق، مرگ یکی از عزیزان و دلایل مشابه دیگر. طبق یک باور قدیمی، فردی کــه مرگ پدر، مادر، همسر یا فرد مورد علاقه خود را تجربه کرده اســت احتمالا پایان جهان را در خواب می بیند. بعلاوه، اگر به تازگی از کارتان اخراج شده اید، قطعا شوک بزرگی را تجربه کرده اید و احتمال دیدن آخرالزمان در خواب برای شما بیشتر می شود.

به این ترتیب، اگر خواب پایان جهان را می بینید، احتمالا در موقعیت یا شرایط بسیار سختی قرار گرفته اید و این خواب می تواند راهی برای فرار کردن از واقعیت ناخوشایندتان باشد.

۲. در آستانه تغییرات مهمی در زندگی تان هستید

برخی اوقات تعبیر خواب آخرالزمان این اســت کــه شما در حال پشت سر گذاشتن تغییرات بزرگی در زندگی خود هستید. شاید مرحله ای از زندگی شما به پایان رسیده و مرحله دیگری از آن در آستانه شروع اســت.

برای مثال، اگر در آستانه ازدواج هستید، دیدن پایان جهان در خواب طبیعی اســت. با این وجود اگر در آستانه جدایی، ورود به دانشگاه یا پیدا کردن یک شغل جدید باشید نیز احتمال دیدن چنین خوابی بیش از سایر اوقات اســت. شاید چالش هایی کــه در آینده ممکن اســت با آن ها روبرو شوید شما را نگران و حشت زده کرده اســت و به این ترتیب بازتاب احساسات و افکار شما در خواب نمایان می شود. دیدن پایان جهان در خواب می تواند دلایل متعدد دیگری نیز داشته باشد و از این روی نیازی نیست کــه فورا برای دیدن چنین خوابی وحشت و هراس به خود راه دهید.

۳. هشدار برای تغییرات نزدیک در زندگیتان اســت

از طرف دیگر، حتی اگر آرامش و صلح در زندگی شما برقرار باشد باز هم احتمال دیدن پایان جهان در خواب وجود دارد. برخی اوقات همه اوضاع و شرایط زندگی شما مرتب اســت و با این حال شما آخرالزمان را در خواب می بینید. در این حالت، تعبیر خواب پایان جهان شاید تغییراتی باشد کــه در آینده ای نزدیک در زندگی شاهد آن خواهید بود. این خواب می تواند هشداری برای شما باشد و به شما می گوید کــه خود را برای تغییراتی کــه پیش روی دارید آماده سازید. شاید نیاز اســت کــه شیوه نگرش خود یا شیوه کلی زیستن خود را تغییر دهید.

همانطور کــه مشاهده کردید، دیدن پایان جهان در خواب می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد و عوامل متعددی می تواند موجب این خواب شود. شما دیدید کــه این خواب در واقع به این معنا نیست کــه به پایان جهان نزدیک می شویم و به این ترتیب جایی برای ترس یا نگرانی وجود ندارد. در بیشتر موارد، این خواب ها به احساسات و افکار شما در زندگی واقعی شما و در زمان بیداری مرتبط می شوند.

۴. یک ترس بزرگ در زندگیتان دارید

این خواب ها می توانند تعابیری مثبت و منفی داشته باشند اما اگر پایان جهان را در خواب می بینید، باید آن را نشانه ای بدانید و زندگی خود را بطور کلی مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. با دیدن این خواب باید از خودتان بپرسید: ” آیا در زندگی من چیزی وجود دارد کــه موجب ترس و وحشت من می شود؟ آیا در زندگی من چیزی وجود دارد کــه من را نگران می کند؟ ” همانطور کــه پیش از این هم گفتیم، خواب پایان جهان در اکثر مواقع تنها بازتابی اســت از شرایط پراســترسی کــه در لحظه با آن روبرو می شویم. همچنین این خواب می تواند نماد تغییراتی باشد کــه در حال عبور از آن ها هستیم یا تغییراتی کــه در آینده ای نزدیک رخ می دهند.

با این وجود، اگر اخیرا برنامه ای در رابطه با پایان جهان را در تلویزیون تماشا کرده اید یا اگر به چنین موضوعی فکر کرده اید، احتمالا آخرالزمان را در خواب خواهید دید. در این صورت، خواب شما هیچ معنای خاصی ندارد و نیازی نیست کــه به دنبال یافتن تعبیر آن باشید.

تعبیر خواب از معبران دنیا

خواب دیدم در شهر ما زلزله ای بسیار شدید و با صدای وحشتناک آمد و تمام ساختمان های روبه روی ما تخریب شد و در زمین ترک های بزرگی ایجاد شد ، از هر طرف همهمه می آمد کــه قیامت نزدیک شده اســت والان همه ی ما میمیریم ، خانواده مان خیلی ترسیده بودند ، سراسیمه به بیرون رفتیم و دیدیم نور زرد رنگی از اوج آسمان به زمین می تابید ، کوه ها خراب شده بودند و همه در حال فرار کردن بودن و یقین پیدا کردم کــه قیامت شده ، آیا تعبیری دارد ؟

علامه طباطبایی گفته اند :

دیدن قیامت در رویاهای ما در صورتی کــه در وقت مناسب و یا روزهایی باشد کــه تعبیر صحت دقیقی ندارد یا شخص تردید دارد رویا را در چه ساعد و چه زمانی دیده ، نشان دهنده ی ناآرامی به دلیل مشکلات و یا گرفتاری های تازه اســت ، این مورد وقتی قوت پیدا میکند کــه صاحب رویا در واقعیت بطور اتفاقی بر سر دوراهی برای گرفتن تصمیم های مهم قرار میگیرد .اگر ببینی در این اتفاق معشوقت دچار نگرانی و یا ترس شده اســت به این علامت اســت کــه او را از دست خواهی داد

و یا به دلایلی مشخص تصمیم به جدا شدن خواهید گرفت.اگر ببینی کــه دوستان ، آشنایان و یا اقوام نزدیک خودت در این زمان قصد دارند به تو آسیبی برسانندو یا از همدگیر فرار میکنید خبر از شروع شدن جنگ می دهد ، اگر ببینی کسانی در مقابل چشمانت جان میدهند نشانه ی یک مرگ در بین آشنایان اســت اگر توانستی جان سالم به در ببری و یا خودت را نجات یافته دیدی خواب بیننده باید سعی کند از فاصله ی زمنی موجود سود برده ، و اســتعداد های ذاتی خود را بیازماید ، تا بدین وسیله به بعضی از اشتباهات خود پی ببرد.

تعبیر خواب تمام شدن دنیا

تعبیر خواب نابود شدن دنیا به روایت از خالد اصفهانی :

اغلب تصور دارند چنین رویایی به دنیا و اتفاقاتی کــه در آن می افتد مرتبط می شود بطور مثال بعضی ها خیال میکنند با دیدن چنین رویایی قرار اســت زلزله بیاید و یا سیل های سنگین و خطرناک ایجاد شود در جایی کــه در بیشتر موارد اصلا این چنین نیست و فقط به بعضی از رفتار ها و هنجار های شخصی مرتبط اســت ، چنان چه خواب دیده باشی دنیا و زمین در حال نابود شدن اســت و تمام اجسام ، پرندگان، دریاها ، کوه ها و خانه ها ، بیان ها و …در حال از بین رفتن هستند بیشتر نشان دهنده ی تهدید یک خطر نامعلوم اســت و این خطر در بیشتر موارد می تواند یک بیماری و یا یک شک ناگهانی باشد 

شیخ طوسی گفته اند :

برپا شدن قیامت و مردن انسان ها در رویاها یک نوع هشدار در مقابل بی رحمی و بی توجهی خود شخص اســت ، زیرا تمایل به از بین بردن در او وجود دارد ، اصفهانی گفته اند اگر در آخرالزمان را با چشمان خودت شاهد بودی از آن ترسیدی گریه کردی و یا شروع به فریاد کردن کردی خبر از یک زندگی ناآرام و در آینده ی نزدیک را میدهد و این ارتباطی با دنیا و یا تمام شدن آن ندارد .

خواب دیدم کــه آخر الزمان شده و زمین از وسط نصف شده بود ، و همانطور کــه قبل در کتاب ها خوانده و از دیگران شنیده بودم خورشید به زمین افتاد همه جا تاریک شد ، و من و سایر اعضای خانواده ام زیر آوار مردیم ، تعبیرش چیه ؟

ممکن اســت دورانی آشفته و ناخوشایند را در ایامی کــه پیش رو خواهید داشت همراه با سایر افراد خانواده تان تجربه کنید و چند اتفاق جدید و دردسر ساز وارد زندگی شما شود و سبب شود از امیدواری ها و دلخوشی های شما بطور قابل توجهی کاســته شود .

تعبیر خواب نابود شدن زمین و برپا شدن قیامت

تعبیر خواب نابودی زمین به روایت از احمد طبسی : بدون شک ترس هیجان و اضطراب شدیدی در هنگام دیدن چنین رویایی به شخص وارد می شود ، تپش قلب ، سروصدا کردن و عرق ریختن از علائم شایع آن اســت ، شخص در هنگام دیدن چنین خوابی صحبت میکند و صداهای ناله بصورت کوتاه از او شنیده می شود ، این ها در واقعیت و بیداری چه معنا و یا چه تعبیری خواهد داشت؟ وقتی کسی در خواب می بیند زمین زیر پایش تخریب می شود ، در آن فرو می رود و یا در حال مردن اســت و بر او ثابت شده اســت کــه لحظه ی قیامت فرا رسیده اســت ، احساس ناخوشایندی دارد و ممکن اســت تا ساعت ها درگیر آن باشد در واقعیت باید بدانید تعبیر این خواب چیزی نیست به جز بعضی از حملات و یا تنش های سختی کــه بخاطر یک اتفاق غم انگیز به انسان می رسد و سبب می شود موجی از ناامنی ها ، ناآرامی ها و یا تلخی ها در زندگی اش جریان پیدا میکند ، مثل از دست دادن یک دوست صمیمی و یا یکی از اعضای خانواده ، یا جدا شدن از معشوق همسر و یا فرزندان بصورت موقت و مشکلاتی از این قبیل کــه تاثیراتی مستقیم در روحیه ی آدمی دارد و فقط در بعضی از موارد خاص دیدن چنین رویایی نوید ظهور امام زمان (عج) و یا سایر معانی معنوی را میدهد کــه در پایین به چند مورد مهم آن اشاره شده اســت.

حضرت امام صادق (ع) فرموده اند :

چنان چه شخصی در زمان و ساعت و در روز مناسبی خواب دیده باشد کــه قیامت برپا شده و زمین در حال نابودی اســت به چندین علامت اســت ، اولی سعادت و رستگاری برا او و اهل منزلش ، دومی رها شدن و یا نجات یافتن از تاریکی ، گمراهی غم و غصه ،سومی شکست دشمن و پیروز شدن بر کسانی کــه ظلم میگویند و حق را زیر پا میگذارند ، چهارمی بوجود آمدن عدالت و انصاف بین مردم .همچنین حضرت فرموده اند این رویا هشداری نیز در مورد بعضی از فراموشکاریها و یا اهمال هایی کــه در دین و اعتقادات انجام می شود میدهد .

دانیال پیامبر فرموده اند :

اگر ببینی افراد دیگری از جمله پدر مادر دوست برادر و یا خواهر به هر طریقی به شما اطلاع میدهند کــه قیامت نزدیک شده و یا در حال برپا شدن اســت ، یعنی خداوند متعال در آن شهر خیر برکت نیکی و حق و حقانیت را گسترش میدهد و مشکلات و گرفتاری های زیادی از میان برداشته می شود و در راحتی و در امنیت قرار خواهی گرفت و چنان چه افرادی در آن شهر یا دیار حق مظلومان فقرا و سایر افراد در هر طبقه ای را ضایع میکنند و با آن ها به بدی رفتار میکنند دچار عذاب و یا رنج زیادی خواهد شد ، یا اگر مظلوم باشند خداوند آن‌ها را بر ظالم یاری می‌کند، ‌‌‌‌‌ هامونی و چند معبر ایرانی دیگر نیز درباره ی تعبیر خواب پایان یافتن جهان گفته اند اگر مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌ای بر ظالم غلبه می‌کنی، یا اینکــه اگر دچار غم و رنج و سختی شده‌ای خلاص می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مردم آن سرزمین در پیشگاه خداوند ایستاده‌اند، یـعـنـی خشم و عذاب الهی نازل می‌شود.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.