تعبیر خواب مسواک زدن دندانها – مسواک زدن با مسواک دیگری در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب مسواک زدن دندان زرد در دعا سایت

تعبیر خواب مسواک زدن دندانها - مسواک زدن با مسواک دیگری در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب مسواک زدن دندانها – مسواک زدن با مسواک دیگری در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب مسواک زدن دندانها – مسواک زدن با مسواک دیگری در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب مسواک زدن و مسواک گرفتن و مسواک زدن دندان زرد و خریدن مسواک و مسواک کهنه و مسواک زدن مرد و زن و مسواک زدن امام صادق …

تعبیر خواب مسواک زدن دندانها - مسواک زدن با مسواک دیگری در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم مسواک زدن در خواب تعبیر خواب مسواک زدن مرده تعبیر خواب مسواک زدن دندانها - مسواک زدن با مسواک دیگری در خواب نشانه چیست تعبیر خواب مسواک زدن دندان زرد تعبیر خواب مسواک زدن با نمک تعبیر خواب مسواک زدن امام صادق تعبیر خواب مسواک در جیب تعبیر خواب استفاده از خمیردندان
تعبیر خواب مسواک زدن دندانها – مسواک زدن با مسواک دیگری در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب مسواک زدن دندانها – مسواک زدن با مسواک دیگری در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب مسواک زدن با نمک,تعبیر خواب مسواک زدن مرده,تعبیر خواب مسواک زدن دندان زرد,معنی و مفهوم مسواک زدن در خواب,تعبیر خواب استفاده از خمیردندان,تعبیر خواب مسواک در جیب,تعبیر خواب مسواک زدن امام صادق

تعبیر خواب مسواک زدن دندانها – مسواک زدن با مسواک دیگری در خواب نشانه چیست

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی مسواک می‌زنی، یـعـنـی مال خودت را صرف چیزی می‌کنی ‌‌

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی دندان‌های خودت را مسواک می‌زنی، تعبیرش این است که به همه بستگانت احسان و نیکی می‌کنی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که از مسواک (برای پاک کردن دندانهایش) استفاده میکند، سنت پیامبر خداص را زنده میکند و ممکن است بر پاک شدن از گناهان یا انجام عملی که باعث نزدیکی به خداوند باشد، دلالت نماید.

تعبیر خواب مسواک به روایت منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

مسواک همیشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان ها را به خاطر می آورد. اگر در شرایط سنی مقتضی برای بزرگتری خانواده نیستید از جانب ولی و بزرگتر مورد عنایت قرار می گیرید چون مسواک زدن دندان رعایت متقابل اهل خانه است.
زنی اگر ببیند دهان و دندانش را مسواک می کند و دندان هایش سفید و براق شده و ظایف خانوادگی را خوب انجام می دهد و نزد شوهر عزیز و محترم می شود.
اگر در خواب ببینید دندان ها را مسواک می کنید به خویشان و فرزندان و اهل خانه خود محبت، یاری و کمک می کنید و در واقع بزرگتری خانه و خانواده را به خوبی انجام می دهید.
اگر ببینید با مسواک کار دیگری غیر از شستن دندان ها انجام می دهید نشان آن است که نیازمند یهای خانواده را رفع نمی کنید و حتی حق آن ها را در جای دیگری به مصرف می رسانید.

تعبیر خواب خریدن مسواک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که مسواک در جیب دارید یا مسواک خریده اید نسبت به خانواده خود بی توجه هستید که ذهن شما این بی توجهی را با تجسم مسواک متذکر می شود.

تعبیر خواب خمیر دندان

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن یا استفاده از خمیر دندان در خواب بیانگر این است که نیاز دارید دهانتان را تمیز کنید. شاید شما چیزهای بدی در مورد دیگران گفته اید تعبیر مسقیم تر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که شما نیاز دارید از دندان هایتان بهتر مراقب کنید شما در مورد ظاهرتان نگرانید

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

1 نظر
  1. مسعود می گوید

    تعبیر خواب مسواک زدن با مسواک دیگری در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.