تعبیر خواب مبل و نشستن روی مبل – خرید و فروش مبل و مبلمان در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب مبل چوبی و شستن مبل و مبلمان قهوه ای در دعا سایت

تعبیر خواب مبل و نشستن روی مبل - خرید و فروش مبل و مبلمان در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب مبل و نشستن روی مبل – خرید و فروش مبل و مبلمان در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب مبل و نشستن روی مبل – خرید و فروش مبل و مبلمان در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب مبل و شستن مبل و مبل چوبی قهوه ای و مبل رنگی و مبل کهنه و پاره شده و خریدن و فروختن مبل و مبل تازه و تر و تمیز و مبل صورتی و بنفش و سبز و درست کردن مبل و مبل بنفش و سلطنتی …

تعبیر خواب مبل و نشستن روی مبل - خرید و فروش مبل و مبلمان در خواب نشانه چیست تعبیر خواب مبلمان تازه و نو تعبیر خواب مبل و نشستن روی مبل - خرید و فروش مبل و مبلمان در خواب نشانه چیست تعبیر خواب مبل قرمز و صورتی و بنفش تعبیر خواب مبل شکسته تعبیر خواب مبل سلطنتی تعبیر خواب مبل سفید و سیاه و سبز تعبیر خواب مبل دست دوم تعبیر خواب مبل پاره شده تعبیر خواب مبل به رنگ های روشن و تیره تعبیر خواب کاناپه تعبیر خواب شستن مبل تعبیر خواب خریدن و فروختن مبل تعبیر خواب چیدمان مبل
تعبیر خواب مبل و نشستن روی مبل – خرید و فروش مبل و مبلمان در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب مبل و نشستن روی مبل – خرید و فروش مبل و مبلمان در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب مبل قرمز و صورتی و بنفش,تعبیر خواب مبل سلطنتی,تعبیر خواب مبلمان تازه و نو,تعبیر خواب چیدمان مبل,تعبیر خواب مبل دست دوم,تعبیر خواب خریدن و فروختن مبل,تعبیر خواب مبل پاره شده,تعبیر خواب شستن مبل,تعبیر خواب مبل سفید و سیاه و سبز,تعبیر خواب مبل شکسته,تعبیر خواب کاناپه,تعبیر خواب مبل به رنگ های روشن و تیره

تعبیر خواب مبل و نشستن روی مبل – خرید و فروش مبل و مبلمان در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب مبل و مبلمان: دیدن مبل در خواب بیانگر این است که در مورد خودتان و خانواده تان چه احساسی دارید. به رابطه تان با دیگران و اینکه چگونه با زندگی تان متناسب می شوند اشاره دارد جابه جایی مبلمان در خواب بیانگر این است که شما ممکن است مسیرهایتان را تغییر دهید و تلاش کنید که روابط، نگرش هایتان را مجدد ارزیابی کنید در نظر گیرید که حرکت مبلمان سخت است یا آسان، آنها ممکن است بیانگر سطح بار یا مسئولیتی باشد که حس می کنید.

تعبیر خواب مبل و مبلمان

لیلا برایت مى‌گوید:

اگر در خواب مبل ببینید، بیانگر آن است که از زندگى خود راضى هستید. اگر خواب ببینید روى مبل نشسته‌اید، به این معنا است که موفق و پیروز خواهید بود.

معبرین غربی می گویند:

دیدن مبل در خواب نشانه‌ای از رسیدن میراثی به بیننده خواب بیان شده است.

لوک اویتنهاو می گوید :

مبلمان : خوشبختی خانوادگی

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک مبل :خبرهای بسیار خوش و بدون تاخیر
تعداد زیادی مبل :احترام و امتیاز
شما روی مبل می نشینید :دیگران نسبت به شما بسیار توجه و احترام دارند .
دیگران روی مبل نشسته اند :یک ملاقات ناگهانی

تعبیر خواب مبل به رنگهای روشن و تیره

معبرین غربی می گویند:

معمولاً دیدن مبل در خواب وضعیت رابطه خانوادگی بین افراد فامیل را نشان می‌دهد. اگر مبل دیده شده در خواب به رنگ تیره و یا سنگین باشد نشانه دوره‌ای دشوار در زندگی فرد بیننده خواب است و اگر مبل دیده شده در خواب به رنگ‌های روشن باشد هشداری از زمان‌های پیچیده در آینده است.

تعبیر خواب خرید و فروش مبل

معبران می گویند:

یکی از معبران کهن ایرانی خریدن و یا معامله کردن مبلمان از سمساری را به نشانه ی ایجاد تغییرات عمده و تاثیر گذار در زندگی میداند ایشان نوشته اند که بطور یقین یک سری اتفاقات خوش آیند و امیدوارکننده برای کسانی که در خواب خود مبل را میبینند روی میدهد اما به شرط انکه فقط خریدار ان باشند

مولف می گوید:

اگر فردی در خواب خود مشغول تجارت و یا معامله ی مبلمان باشد نشان دهنده ی این است که در روزهای آینده با جمع زیادی از مهمان های ناخوانده رو به رو میشود.

شیخ طوسی می گوید:

اگر کسی خواب ببیند در حال خرید مبلمان های راحتی و لوکس با رنگ سفید است دلیل بر اینکه فرزند دار شود و اگر مجرد بود دلیل بر این که در اینده ی نزدیک داماد میشود و دیدن خرید کردن و یا نشستن روی مبلمان برای زنان و دختران به نشانه ی شروع یک رابطه عاطفی و جدید است

تعبیر خواب چیدمان مبل

لوک اویتنهاو می گوید :

در حال چیدن مبلمان : به زودی ازدواجی صورت خواهد گرفت و یا جابجایی مسکن خواهید داشت

تعبیر خواب مبلمان جدید و تازه

جابر مغربی می گوید:

اول: صاحب عروس شدن .

دوم: داماد شدن پسر بزرگتر در خانه.

سوم: ضررهای زیاد مالی.

چهارم: متابعت هوای نفس.

تعبیر خواب مبلمان کهنه

شرلی بوتین می گوید:

اگر کسی ببیند که مبلمان کهنه و خاک خورده در منزل تو ویا تازه ساخته می چیند نشان‏دهنده‏ی آن است که با انجام کارهای خوب نزد اطرافیان محبوبیت به دست می‏آورید.

دیدن تعدادی زیادی مبلمان کهنه در خواب نشانه پیشرفت در امور کاری است.یا به معنی موفقیت در کارها است.

تعبیر خواب کاناپه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بر روی کاناپه ای لمیده اید ، نشانه آن است که رقبا می کوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بیاندازند .

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.