تعبیر خواب لاشخور و حمله لاشخور – دیدن لاشخور در آسمان نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب لاشخور و کشتن لاشخور در دعا سایت

تعبیر خواب لاشخور و حمله لاشخور - دیدن لاشخور در آسمان نشانه چیست

تعبیر خواب لاشخور و حمله لاشخور – دیدن لاشخور در آسمان نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب لاشخور و حمله لاشخور – دیدن لاشخور در آسمان نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب لاشخور و کشتن و حمله لاشخور و لاشخور مرده و لاشخور سیاه و سفید و لاشخورها و لاشخور و کرکس ابن سیرین

تعبیر خواب لاشخور و حمله لاشخور - دیدن لاشخور در آسمان نشانه چیست معنی و مفهوم لاشخور در خواب تعبیر خواب نشستن لاشخور روی ریل راه آهن تعبیر خواب لاشخور و حمله لاشخور - دیدن لاشخور در آسمان نشانه چیست تعبیر خواب لاشخور مرده تعبیر خواب لاشخور در نزدیکی شما تعبیر خواب لاشخور ابن سیرین تعبیر خواب خوردن لاشه حیوانات توسط لاشخور تعبیر خواب تعداد زیادی لاشخور تعبیر خواب پرواز لاشخور در آسمان
تعبیر خواب لاشخور و حمله لاشخور – دیدن لاشخور در آسمان نشانه چیست

تعبیر خواب لاشخور و حمله لاشخور – دیدن لاشخور در آسمان نشانه چیست,تعبیر خواب لاشخور مرده,تعبیر خواب پرواز لاشخور در آسمان,تعبیر خواب لاشخور در نزدیکی شما,تعبیر خواب خوردن لاشه حیوانات توسط لاشخور,تعبیر خواب لاشخور ابن سیرین,معنی و مفهوم لاشخور در خواب,تعبیر خواب نشستن لاشخور روی ریل راه آهن,تعبیر خواب تعداد زیادی لاشخور

تعبیر خواب لاشخور و حمله لاشخور – دیدن لاشخور در آسمان نشانه چیست

۱ـ اگر صدای لاشخوری را در خواب بشنوید، حاکی از آن است که رسوایی و ننگی قدیمی را به رخ شما خواهند کشید و از این طریق قصد آن دارند که به شما صدمه هایی بزنند.

۲ـ اگر خواب ببینید لاشخوری روی ریل راه آهن نشسته است، نشانه تصادف و زیانهای مالی است، اما اگر خواب ببینید به لاشخورها نزدیک می شوید و آنها پرواز می کنند، نشانه آن است که از رسوایی که بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد، نجات خواهید یافت.

۳ـ دیدن لاشخور در خواب، معمولاً نشانه سخنان بی اساس و بدگویی ها است که شما را مضطرب و آشفته می سازد

لاشخور از دیدگاه آنلی بیتون :

خواب لاشخور: پریشانی و اضطراب

تعداد زیادی لاشخور: به یک بیماری طولانی مبتلا می شوید و خطر مرگ شما را تهدید خواهد کرد

یک لاشخور درحال پاره کردن طعمه اش: مشکلات و نگرانی شما برطرف می شود.

یک لاشخور مرده: شما پیشرفت خواهید کرد ولی شانس نخواهید داشت

یک لاشخور را می کشید: بردشمنان خطرناک غلبه خواهید کرد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.