تعبیر خواب قایق – دیدن قایق موتوری در دریا در خواب چه تعبیری دارد ؟

معنی و مفهوم و تعبیر خواب قایق و شوار شدن بر قایق در خواب در دعا سایت

تعبیر خواب قایق - دیدن قایق موتوری در دریا در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب قایق – دیدن قایق موتوری در دریا در خواب چه تعبیری دارد ؟

کاملترین تعبیر و تفسیر خواب قایق موتوری و سوار شدن بر قایق را برای شما عزیزان قرار دادیم . دیدن قایق در خواب و رویا نشانه چیست ؟ قایق در خواب در حالات مختلفی دیده می شود از جمله : تعبیر خواب قایق سوراخ و قایق چوبی و قایق در خشکی و غرق شدن قایق و قایقرانی و قایق شکسته و قایق موتوری در دریا و … که هر کدام تعبیر مخصوصی دارد …

تعبیر خواب قایق - دیدن قایق موتوری در دریا در خواب چه تعبیری دارد ؟ معنی و مفهوم قایق در خواب دیدن قایق در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب قایقرانی تعبیر خواب قایق شکسته تعبیر خواب قایق سوراخ تعبیر خواب قایق در خشکی تعبیر خواب قایق ابن سیرین تعبیر خواب قایق - دیدن قایق موتوری در دریا در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب سوار شدن بر قایق
تعبیر خواب قایق – دیدن قایق موتوری در دریا در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب قایق – دیدن قایق موتوری در دریا در خواب چه تعبیری دارد ؟,تعبیر خواب قایق شکسته,تعبیر خواب قایق سوراخ,تعبیر خواب قایقرانی,تعبیر خواب سوار شدن بر قایق,تعبیر خواب قایق در خشکی,دیدن قایق در خواب نشانه چیست ؟,معنی و مفهوم قایق در خواب,تعبیر خواب قایق ابن سیرین

تعبیر خواب قایق – دیدن قایق موتوری در دریا در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب قایق چیست؟

مطلب زیر تعبیر خواب قایق و سوار شدن بر قایق را از دید معبران بسیار بزرگ و مشهوری مانند ابراهیم کرمانی و معبر غربی آنلی بیتون برای شما قرار داده شده است تا بتوانید تعبیر خواب خود را ببینید.

معبرین کهن و اسلامی تعابیر خاصی را برای دیدن قایق در خواب بیان نکرده‌اند و بیشتر راجع به کشتی سخنانی را عنوان کرده‌اند به طور مثال حضرت امام جعفر صادق (ع) دیدن کشتی در خواب را بر هفت وجه دانسته‌اند:

فرزند
پدر
زن
مرکب (وسیله نقلیه)
ایمنی
زندگانی و معاش و معیشت
ثروتمندی

و یا ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر در خواب ببینی کشتی متوقف شده و امواج از همه طرف به کشتی برخورد می‌کند، تعبیرش این است که گرفتار غم و ناراحتی می‌شوی. با این تفاسیر بایستی از تعابیری که معبرین غربی در مورد قایق آورده‌اند استفاده کرد.

تعبیر خواب قایق

معبرین غربی گویند: دیدن و یا سوار شدن قایق در خواب نشانه توانایی شما در مقابله و بیان احساساتتان است. البته برای تعابیر دقیق تر بایستی به آرام و یا طوفانی بودن آب و جایی که قایق درون آن است دقت کرد.

آنلی بیتون می‌گوید:  دیدن قایقی سفید بر آب‌های آبی در خواب نشانه ابتلا به نومیدی و اندوه است.

تعبیر خواب قایق سواری

معبرین غربی گویند: اگر در خواب مشاهده کردید که در آبی مواج مشغول قایق سواری هستید و این امواج باعث حرکت شدید قایق می‌گردد این خواب نشانه‌ای از این است که بایستی با راهنمایی احساساتتان تصمیم بگیرید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید روی رودخانه ای آرام سوار بر قایقی پارو می‌زنید، دلالت بر آن دارد که با توانایی خود در انجام امور کاری به موفقیت می‌رسید.

اگر خواب ببینید همراه دوستی سوار بر قایقی مشغول پارو زدن هستید، علامت آن است که در سنین پایین ازدواج خواهید کرد.
اگر خواب ببینید روی آب‌های طوفانی و ناآرام مشغول راندن قایق هستید، نشانه آن است که بعد از ازدواج ناچار می‌شوید بر زن تندخوی خود مسلط شوید.

اگر خواب ببینید بر آبی کم عمق و متلاطم سوار بر قایقی پارو می‌زنید، نشانه آن است که از معاشقه‌های شتابزده و لذتجوی جسمانی، سودی خواهید برد.

دیدن قایق رانی بر آبی کم عمق و شفاف در خواب، نشانه آن است که مدتی کوتاه خشنود و شادمان خواهید بود.
اگر دختری ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.

 

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.