تعبیر خواب فندک و خرید فندک – روشن کردن فندک در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر و تفسیر خواب فندک و روشن کردن فندک در خواب در دعا سایت

تعبیر خواب فندک و خرید فندک - روشن کردن فندک در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب فندک و خرید فندک – روشن کردن فندک در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب فندک و خرید فندک – روشن کردن فندک در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم .معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب فندک و خریدن و فروختن فندک و آشت زدن با فندک و فندک روشن و خاموش و فندک خراب و سالم و تمام شدن گاز فندک و جرقه زدن فندک و فندک و سیگار که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب فندک و خرید فندک - روشن کردن فندک در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم فندک در خواب تعبیر خواب فندک و خرید فندک - روشن کردن فندک در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب فندک روشن تعبیر خواب فندک خراب و بدون گاز تعبیر خواب فندک خاموش تعبیر خواب روشن کردن فندک و سیگار تعبیر خواب خریدن و ف روختن فندک
تعبیر خواب فندک و خرید فندک – روشن کردن فندک در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب فندک و خرید فندک – روشن کردن فندک در خواب چه تعبیری دارد,معنی و مفهوم فندک در خواب,تعبیر خواب فندک روشن,تعبیر خواب فندک خاموش,تعبیر خواب روشن کردن فندک و سیگار,تعبیر خواب فندک خراب و بدون گاز,تعبیر خواب خریدن و ف روختن فندک

تعبیر خواب فندک و خرید فندک – روشن کردن فندک در خواب چه تعبیری دارد

معبران می گویند:

دیدن فندک در خواب بیانگر ابن است که کارهایتان به خوبی پیش می رود و موفق میشوید.

تعبیر خواب روشن کردن فندک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید فندک دارید و می زنید که کسی سیگارش را روشن کند یا در خواب می بینید که فندکی در جیب خویش دارید امکان آن را به دست می آورید که کاری بدیع و غیر منتظره انجام دهید. کاری که باورشان نمی شود از شما ساخته باشد ولی این هم می تواند مفید و تحسین برانگیز یا شماتت بار باشد.

تعبیر خواب خراب شدن فندک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید فندکی دارید که خراب شده، مثلا گاز ندارد، سنگ ندارد، یا قوه اش تمام شده به کمک کوچکی برای انجام یک کار بزرگ نیاز پیدا می کنید.

تعبیر خواب هدیه گرفتن فندک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که کسی فندک به شما هدیه داد امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می تواند مفید و موثر باشد و هم زیان بخش. او امکان را در اختیار شما قرار می دهد و بقیه به تدبیر و تعقل خود شما سپرده می شود.

تعبیر خواب فندک خریدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

فندک خریدن در خواب بیانگر این است که در حال رفتن به سمتی یا انجام دادن کاری هستید که ریسک زیادی دارد و از نتیجه ی آن عمل مطمئن نیستید.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.