تعبیر خواب عرق کردن بدن – دیدن عرق کردن سر و صورت و بدن در خواب نشانه چیست

تفسیر و تعبیر خواب عرق کردن و بوی بد بدن در دعا سایت

تعبیر خواب عرق کردن بدن - دیدن عرق کردن سر و صورت و بدن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب عرق کردن بدن – دیدن عرق کردن سر و صورت و بدن در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب عرق کردن بدن – دیدن عرق کردن سر و صورت و بدن در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب عرق کردن کل اعضای بدن و عرق کردن سر و صورت و عرق کردن مرده و عرق کردن و گرم شدن و خیس شدن بدن و خیس عرق شدن و عرق خوردن و عرق زیر بغل که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با بهترین و کاملترین تعبیر و تفسیر خواب عرق کردن و تعریق بدن …

تعبیر خواب عرق کردن بدن - دیدن عرق کردن سر و صورت و بدن در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم عرق کردن در خواب دیدن عرق کردن در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب گرم شدن بدن تعبیر خواب عرق کردن موقع ورزش تعبیر خواب عرق کردن صورت تعبیر خواب عرق کردن زیر بغل تعبیر خواب عرق کردن بدن - دیدن عرق کردن سر و صورت و بدن در خواب نشانه چیست تعبیر خواب عرق شدید موقع ورزش و کار تعبیر خواب خیس عرق شدن تعبیر خواب خیس شدن بدن
تعبیر خواب عرق کردن بدن – دیدن عرق کردن سر و صورت و بدن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب عرق کردن بدن – دیدن عرق کردن سر و صورت و بدن در خواب نشانه چیست,معنی و مفهوم عرق کردن در خواب,دیدن عرق کردن در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب عرق کردن صورت,تعبیر خواب عرق کردن موقع ورزش,تعبیر خواب عرق کردن زیر بغل,تعبیر خواب خیس عرق شدن,تعبیر خواب خیس شدن بدن,تعبیر خواب گرم شدن بدن,تعبیر خواب عرق شدید موقع ورزش و کار

تعبیر خواب عرق کردن بدن – دیدن عرق کردن سر و صورت و بدن در خواب نشانه چیست

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از بدن تو عرق جاری شده است (مخصوصاً اگر بروی زمین بچکد)، یـعـنـی به اندازه‌ای که عرق کرده‌ای مال و اموال تو کاهش می‌یابد و ضرر و زیان مالی می‌کنی.

اگر بیمار هستی و در خواب ببینی که عرق کرده‌ای، یـعـنـی بیماری تو بهبود پیدا می‌کند و سلامتی تو برمی‌گردد و به خواستۀ خودت می‌رسی .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به علت انجام کاری دشوار بدنتان عرق کرده است ، علامت آن است که با تلاش بسیار موانعی که جلوی پای شما قرار می گیرد ، برخواهید داشت .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

عرق کردن در خواب، برای کسی که دوست دارد عرق کند به شفای بیماری تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که عرق را از سر و صورتش پاک میکند، نیازهایش را برآورده میکند.

اگر در خواب ببینید عرق کرده اید و بدهکار باشید بدهی خود را می پردازید. اگر بیماری در خواب ببیند خوب است چون شفا می یابد ولی اگر ببینید دیگری عرق کرده، اندوهی برای او پیش می آید. اگر عرق کردن در اثر کار و دویدن باشد تعبیر ندارد.

تعبیر خواب بوی عرق

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر در خواب ببینید که عرق کرده اید و از عرق تن خودتان بدتان بیاید،خوب نیست.اگر از عرق تن خودتان بدتان بیاید غمگین می شوید.اگر در خواب از بوی بد عرق تن خودتان ناراحت شوید یا فقط احساس کنید که عرق شما بوی بد دارد رنجور و بیمار می شوید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی عرق تو سفید و خوشبو است، یـعـنـی مال و اموال تو حلال می‌باشد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی مال و اموال تو حرام است.

تعبیر خواب عرق زیر بغل

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی لباس تو از عرق، خیس و مرطوب شده است، یـعـنـی به اندازۀ آن از مال و اموال خودت به عیات و زنت خواهی داد.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر ببینی از زیر بغل تو عرق جاری شده است، یـعـنـی به اندازه آن دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

تعبیر خواب خوی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خوی غم عرقی است که بر گونه و پیشانی می نشیند و این در خواب های ما نشانه شرم و حیاست و به زبان گویاتر رو در بایستی است.

اگر در خواب احساس کنید که بر چهره تان خوی نشسته و دست می زنید صورتتان مرطوب است موردی پیش می آید که به شما پیشنهادی می شود که عملا پذیرفتنش دشوار است ولی اخلاقا باید آن را انجام دهید و پیشنهاد دهنده کسی است که نمی توانید خلاف گفته اش حرفی بزنید و مخالفت کنید. در حقیقت دچار رو در بایستی می شوید.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.