تعبیر خواب شکم و بزرگ شدن شکم – شکم پاره شدن در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب شکم و جراحی شکم و پاره شدن شکم در دعا سایت

تعبیر خواب شکم و بزرگ شدن شکم - شکم پاره شدن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب شکم و بزرگ شدن شکم – شکم پاره شدن در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی و انگشتر دعا سایت doasite.com تعبیر خواب شکم و بزرگ شدن شکم – شکم پاره شدن در خواب نشانه چیست را برای شما عززان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب شکم و پاره شدن شکم و بزرگ شدن شکم و جراحی و بخیه زدن شکم و شکم بزرگ دیگران و شکم باد کرده و شکم درد و شکم بزرگ زن و مرد …

تعبیر خواب شکم و بزرگ شدن شکم - شکم پاره شدن در خواب نشانه چیست تعبیر خواب موی شکم تعبیر خواب فرزند در شکم تعبیر خواب عمل جراح شکم تعبیر خواب شکم و بزرگ شدن شکم - شکم پاره شدن در خواب نشانه چیست تعبیر خواب شکم درد تعبیر خواب شکم پاره تعبیر خواب شکم بزرگ زن تعبیر خواب سرطان شکم تعبیر خواب خونریزی شکم تعبیر خواب پاره شدن و بریدن شکم تعبیر خواب بیماری و مریضی شکم تعبیر خواب بریدن شکم با چاقو
تعبیر خواب شکم و بزرگ شدن شکم – شکم پاره شدن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب شکم و بزرگ شدن شکم – شکم پاره شدن در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب شکم بزرگ زن,تعبیر خواب عمل جراح شکم,تعبیر خواب موی شکم,تعبیر خواب شکم پاره,تعبیر خواب پاره شدن و بریدن شکم,تعبیر خواب فرزند در شکم,تعبیر خواب بیماری و مریضی شکم,تعبیر خواب سرطان شکم,تعبیر خواب شکم درد,تعبیر خواب بریدن شکم با چاقو,تعبیر خواب خونریزی شکم

تعبیر خواب شکم و بزرگ شدن شکم – شکم پاره شدن در خواب نشانه چیست

خواب شکم ( خواب شکم بزرگ ، خواب دل درد ، موی شکم ، فرزند در شکم ، خونریزی شکم و …) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

خواب شکم

شکم در خواب نماد غرایز طبیعی و سرکوب احساسات است. همچنین به خانواده و بستگان اشاره دارد.

اما اگر خواب ببینید که قسمتی از شکم شما درد می کند و ناگهان از خواب بپرید و دل درد داشته باشید این به دلیل مشکل جسمانی تان بوده و تعبیری ندارد.

حضرت دانیال گوید :

دیدن شکم از ظاهر و باطن ، نشانه مال و فراوانی است

محمدبن سیرین گوید :

خواب شکم نشانه فرزند است

ابراهیم کرمانی گوید :

خواب شکم نشانه اقوام است و اگر کوچک باشد نشانه کم شدن مال و یا از دست دادن فرزند است .

اگر کسی در خواب ببیند سوراخی در شکم داشت ، نشانه آنست که همسرانش مال او را میخورند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب شکم بر چهاروجه است

جای علم ( مرکز علم ) .
نظام ( نظم و ترتیب امور ) .
عیش ( زندگی و معاش خوش ) .
فرزندان .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

دیدن خواب شکم نشانه این است که شما ایده ها و احساساتتان را از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه آورده و یکی می کنید. شکم، به صورت نمادین، احساسات سرکوب شده و احساسات بیان نشده است. خواب شما ممکن است به شما بگوید که احساسات درونی خود و به غریزه و شهود خود، اعتماد کنید

خواب دست زدن به شکم یا آنرا نوازش می کنید، بیانگر این است که شما، احساسات خاصی میابید. شما به آرامی، با احساسات سرکوب شده تان روبرو می شوید و آنها را قبول می کنید

خواب دیدن اینکه شما یا یک نفر دیگر، یک حلقه در شکمش دارد(یعنی در نافش حلقه انداخته است) نشانه ارتباط عمیق شما با مادرتان است. شاید خواب به شما می گوید که دوباره با مادرتان ارتباط برقرار کنید یا اینکه شما نیاز دارید با غرایز مادری تان، در ارتباط باشید

آنلی بیتون می‌گوید :

خواب شکم ، نشانه آن است که آرزوهای بسیار دارید . اما باید با دنیای آرزوهایتان واقعی تر برخورد کنید و بجای رویا پردازی ، دو چندان در زندگی کار کنید . و از تفریح و تفنن بپرهیزید .

اگر در خواب شکمتان سخت و منقبض شده است ، نشانه آن است که دوستان ، شما را نادیده می گیرند و آزارتان می دهند .

اگر خواب خون از شکمتان جاری می شود ، نشانه آن است که حادثه وحشتناکی در خانواده تان رخ خواهد داد .

اگر در خواب شکم کودکی بیمار را ببینید ، نشانه آن است که نوعی بیماری واگیر دار در کمینتان نشسته است .

دیدن شکمی چروکیده در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری و درد است .

اگر دختری خواب شکم زخمی شده خود را ببیند نشانه آن است که خطری او را تهدید می کند .

خواب دل درد ( خواب شکم درد )

خواب دل درد ( شکم درد ) ، نشان دهنده آن است که در بعضی مسائل با مشکل مواجه شدید. این مشکلات ممکن است در خانواده و یا محل کارتان پیش آمده باشد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که دل درد داشت و هر چه درشکم داشت بیرون آورد و دوباره در شکمش قرار داد ، نشانه آنست که به آرزوهایش میرسد

تعبیر خواب نشان دادن شکم

خواب نشان دادن شکم به همه، به معنی اعتماد نابه جا به کسی و یا آسیب پذیری بیش از حد می باشد و حاکی از آن است که این فرد در حل مشکلات خانوادگی و مسائل کاری ناکارامد و ضعیف است.

خواب بریدن شکم

خواب بریدن شکم یا دیدن شکم زخمی نماد کسانی است که سعی می کنند به خانواده و کارشما لطمه بزنند.

خواب خونریزی شکم

خواب خونریزی شکم ، نشان دهنده وضعیت بد جسمانی و معده است که بهتر است به سرعت آن را درمان کند.

خواب سوراخ شدن شکم

خواب سوراخ شکم بیانگر ثروتی است که توسط همسر و فرزندان از شما گرفته می شود.

خواب شکم بزرگ

خواب شکم بزرگ نشانه افزایش ثروت است و اگر در خواب ببیند که شکمش کوچک شده تعبیرش برعکس است.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی در خواب ببیند شکمش بزرگ شده بود ، نشانه زیاد شدن ثروت اوست

آنلی بیتون می‌گوید :

خواب شکم بزرگ ، نشانه کسب ثروت و سعادت است .
اگر خواب شکم خود را بزرگ ببینید و یا اینکه ببینید شکمتان ورم کرده است ، نشانه آن است که در آینده با سختی مواجه خواهید شد ولی بر آنان غلبه خواهید کرد و با تلاشهای خود به راحتی خواهید رسید

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

خواب شکم بزرگ و متورم در خواب نشانه پروژه جدید در حال انجام است.
دیدن یک شکم بزرگ ( حامله) در خواب، بیانگر احساساتی است که به سطح می رسد(به حدی می رسد که بیان شود-به بالاترین حد خود می رسد). آنها دیگر نمی توانند سرکوب شده باقی بمانند

خواب موی شکم

جابرمغربی می گوید :

موی شکم در خواب نشان دهنده بدهی است. اگر موی شکمش را تراشید نشانه آنست که بدهیش را می پردازد.

خواب سرطان شکم

خواب سرطان شکم نشان دهنده غمی بزرگ در آینده است. کسی که به شما خیلی نزدیک است میمیرد و اگر در خواب دید روند درمان با موفقیت انجام شد و فرد بهبود یافت، آن شخص از مرگ نجات پیدا می کند.

خواب جراحی شکم

جراحی شکم در خواب به معنی ضعف ها و مشکلاتی است که نسبت به تغییرات اطراف دارید و قادر به حل آنها نیستید.

خواب فرزند در شکم

جابر مغربی می گوید :

اگر در خواب فرزند در شکم دارید به این معنی است که از نسل شما فرزندی به وجود می آید که باعث افزایش نعمت و افتخار خانواده شما خواهد شد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)دعا برای بچه های شیطون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.