تعبیر خواب شهاب سنگ و افتادن شهاب سنگ از آسمان به زمین

کاملترین تعبیر و تفسیر خواب شهاب سنگ و بارش شهاب سنگ در دعا سایت

تعبیر خواب شهاب سنگ و افتادن شهاب سنگ از آسمان به زمین

تعبیر خواب شهاب سنگ و افتادن شهاب سنگ از آسمان به زمین

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب شهاب سنگ و افتادن شهاب سنگ از آسمان به زمین را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب شهاب سنگ و بارش شهاب سنگ و افتادن شهاب سنگ از آسمان و دیدن شهاب سنگ در بیداری و افتادن سنگ از آسمان . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با بهترین و کاملترین تعبیر خواب شهاب سنگ و اجرام آسمانی …

تعبیر خواب شهاب سنگ و افتادن شهاب سنگ از آسمان به زمین معنی و مفهوم شهاب سنگ در خواب دیدن شهاب سنگ در بیداری نشانه چیست تعبیر خواب شهاب سنگ و افتادن شهاب سنگ از آسمان به زمین تعبیر خواب شهاب سنگ بزرگ تعبیر خواب برخورد شهاب سنگ به کره زمین تعبیر خواب بارش شهاب سنگ تعبیر خواب افتادن سنگ از آسمان
تعبیر خواب شهاب سنگ و افتادن شهاب سنگ از آسمان به زمین

تعبیر خواب شهاب سنگ و افتادن شهاب سنگ از آسمان به زمین,تعبیر خواب شهاب سنگ بزرگ,معنی و مفهوم شهاب سنگ در خواب,دیدن شهاب سنگ در بیداری نشانه چیست,تعبیر خواب افتادن سنگ از آسمان,تعبیر خواب بارش شهاب سنگ,تعبیر خواب برخورد شهاب سنگ به کره زمین

تعبیر خواب شهاب سنگ و افتادن شهاب سنگ از آسمان به زمین

برخی معبران عقیده دارند تعبیر خواب بارش شهاب سنگ در صورتی که بیننده خواب مشاهده کند که شهاب سنگ به شخصی اصابت می کند به معنی سخن چین بودن شخص خواهد بود. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که خواب شهاب سنگ و بارش شهاب سنگ را دیده باشید.

فکر می کنید مشاهده رویاهایی در ارتباط با شهاب سنگ و بارش شهاب سنگ در عالم رویا به چه تعابیر و تفاسیری در عالم بیداری و واقعیت اشاره داشته باشد؟ معبران بزرگ راجع به تعبیر خواب بارش شهاب سنگ تعابیر گوناگونی بیان نموده اند. اگر چنین خواب هایی دیده اید و به دنبال تعبیر خواب بارش شهاب سنگ می گردید با ادامه مطلب همراه ما باشید.

در این فرصت در نظر داریم به بیان تعبیر خواب شهاب سنگ و بارش شهاب سنگ از نظر معبران گوناگون بپردازیم.

تعبیر خواب شهاب سنگ ، تعبیر خواب شهاب سنگ در آسمان

تعبیر خواب بارش شهاب سنگ از منظر روانشناسی

کارل گوستاو یونگ در بیان تعبیر خواب بارش شهاب سنگ از جنبه روانشناسی آن بیان می دارد:

مشاهده شهاب سنگ در عالم خواب نشان دهنده یک پیام روحانی و الهی می باشد. اگر شما در خواب شهاب سنگ ببینید به معنی آن است که علم و دانش و آگاهی در درون شما آشکار و روشن می گردد. تعبیر دیگر مشاهده چنین خوابی در عالم رویا به مفهوم طوفانی از افکار و ایده ها است. اگر شما در خواب مشاهده کنید که شهاب سنگ به زمین برخورد می کند به معنی آن است که درک آرمان گرایانه شما به وضعیت بد و نامناسبی دچار می شود و یا آن که به کلی نابود شده و از بین می رود.

تعبیر خواب بارش شهاب سنگ به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون راجع به تعبیر خواب بارش شهاب سنگ چنین اظهار می دارد:

اگر کسی در عالم خواب و رویا مشاهده کند که یک شهاب سنگ از کنار ستاره ها عبور می کند علامت آن خواهد بود که بیننده خواب در زندگی خود دچار غم و اندوه و ناراحتی می شود.

تعبیر خواب بارش شهاب سنگ به صورت کلی به چه معانی و مفاهیمی اشاره می کند؟

مشاهده شهاب سنگ در خواب به معنی غلبه بر هواهای نفسانی و تمایلات و خواسته های شیطانی تعبیر می شود. البته لازم به ذکر است که این تعبیر زمانی در رابطه با دیدن شهاب سنگ در عالم خواب و رویا معنا پیدا می کند که بیننده خواب جزو کسانی باشد که از اهل ایمان شناخته می شوند. مفهوم دیگری که از دیدن شهاب سنگ در خواب برداشت می شود شکست خوردن در کارها و برنامه ها و اندیشه هایی است ک بیننده خواب درصدد عملی کردن و به تحقق رساندن آنها بوده است.

البته بیان چنین تفسیر و تعبیری از مشاهده شهاب سنگ در عالم خواب زمانی صحت خواهد داشت که بیننده خواب جزو دسته ای از افراد باشد که اعتقاد چندان قوی و محکمی به باورها و مقدسات دینی ندارند. به صورت کلی دیدن شهاب سنگ و بارش شهاب سنگ در عالم خواب و رویا به معنای دنبال کننده شیاطین است که به استراق سمع در آسمان ها مشغول بودند.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.