تعبیر خواب شال گردن و کلاه – دیدن شال گردن بافتنی در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب شال گردن و کلاه در دعا سایت

تعبیر خواب شال گردن و کلاه - دیدن شال گردن بافتنی در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شال گردن و کلاه – دیدن شال گردن بافتنی در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب شال گردن و کلاه – دیدن شال گردن بافتنی در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب شال گردن و شال گردن بافتنی و شال گردن سبز و صورتی و سیاه و شال گردن سوخته و کثیف و پاره و شال گردن پشمی که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب شال گردن و کلاه - دیدن شال گردن بافتنی در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم شال گردن دیدن شال گردن در خواب نشانه چیست تعبیر خواب شال گردن و کلاه - دیدن شال گردن بافتنی در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب شال گردن مشکی و سیاه تعبیر خواب شال گردن کثیف و پاره و کهنه تعبیر خواب شال گردن بافتنی تعبیر خواب شال گردن تعبیر خواب شال زنانه و مردانه
تعبیر خواب شال گردن و کلاه – دیدن شال گردن بافتنی در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شال گردن و کلاه – دیدن شال گردن بافتنی در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب شال گردن,دیدن شال گردن در خواب نشانه چیست,معنی و مفهوم شال گردن,تعبیر خواب شال گردن بافتنی,تعبیر خواب شال گردن مشکی و سیاه,تعبیر خواب شال زنانه و مردانه,تعبیر خواب شال گردن کثیف و پاره و کهنه

تعبیر خواب شال گردن و کلاه – دیدن شال گردن بافتنی در خواب چه تعبیری دارد

شال روی قاعده و به روال معمول باید پشمین باشد. یعنی شال منسوجی است مستطیل شکل که از پشم رنگ کرده و در یک رنگ می بافند و این شال را از طرف طول تا می زنند و به گردن یا به کمر می بندند و گاه نیز در گذشته ها از شال همراه خویش به عوض سجاده استفاده می کردند و زیر پای می گستردند اما اتفاق می افتاد که شال را از نخ کلفت تابیده می بافند یا نخ و پشم را با هم به کار می گرفتند.

این توضیحات از آن نظر ضروری است که بین پشم و نخ در شال تفاوت تعبیر هست.

در خواب های ما شال اگر پشمی باشد مال و نعمت است. پشمی که در آن رفته منفعت است، روزی است و فراخی معیشت می باشد ولی اگر نخی باشد اندوه و محن است.

اگر زنی در خواب ببیند که شال پشمی دارد می تواند به موقعیت خویش نزد شوهر و در محیط خانواده مطمئن باشد و چنانچه مردی ببیند شال پشمی دارد و آن شال را به کمر خویش بسته در زندگی حرفه ای و شغلی قوام و استحکام خواهد یافت

اگر به گردن بسته باشد به تبعیت از دیگری کاری انجام می دهد. اگر به گردن گره زده باشد و دستک های شال دیده نشود آبرو و شرف او فزونی می یابد و اگر دستک های آن آویخته باشد از شخص دیگر تبعیت می کند. به هر حال اگر این شال پشمی باشد در نتیجه سود بخش است و اگر نخی باشد ملال انگیز.

شال سوخته و کثیف و پاره برای زن خبر از بیماری و کسادی کار و شغل شوی او می دهد و برای مرد از رنجوری و شکست.شال بیدزده فساد است و تباهی و چنانچه زنی شال بید زده ببیند باید مراقب موقعیت خویش در خانواده باشد و اگر مرد ببیند از نظر شغلی مورد تهدید قرار می گیرد و در کار او فساد می کنند.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.