تعبیر خواب سقف و ریزش سقف – سقف ترک خورده در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب سقف و نشت کردن سقف و سقف نم دار در دعا سایت

تعبیر خواب سقف و ریزش سقف – سقف ترک خورده در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب سقف و ریزش سقف – سقف ترک خورده در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب سقف و خراب شدن سقف و ریزش سقف و سقف مرتفع و محکم و سقف لرزان و ضعیف و شکسته

تعبیر خواب سقف و ریزش سقف - سقف ترک خورده در خواب نشانه چیست تعبیر خواب نشت داشتن سقف تعبیر خواب سقف و ریزش سقف - سقف ترک خورده در خواب نشانه چیست تعبیر خواب سقف محکم و مرتفع تعبیر خواب سقف لرزان و شکسته تعبیر خواب سقف لرزان تعبیر خواب سقف گنبدی تعبیر خواب سقف خانه نم داده تعبیر خواب سقف خانه خراب شده تعبیر خواب سقف خانه خراب تعبیر خواب سقف خانه ابن سیرین تعبیر خواب سقف چوبی تعبیر خواب سقف چکه کنه تعبیر خواب ریزش و افتادن سقف تعبیر خواب خراب شدن سقف خانه

تعبیر خواب سقف و ریزش سقف – سقف ترک خورده در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب سقف لرزان و شکسته,تعبیر خواب سقف محکم و مرتفع,تعبیر خواب ریزش و افتادن سقف,تعبیر خواب خراب شدن سقف خانه,تعبیر خواب نشت داشتن سقف

تعبیر خواب سقف و ریزش سقف – سقف ترک خورده در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی ”

اگر در خواب ببینید که زیر سقفی مرتفع و محکم نشسته اید خوب است زیرا خواب شما می گوید که امنیت و فراغت می یابید و از گزند بلا ها و آسیب خطرها در امان خواهید بود.

اگر در خواب ببینید که سقفی که زیر آن نشسته اید شکسته است که طبعا این از آینده غیر مطمئنی خبر می دهد بخصوص اگر در عالم خواب با دیدن سقف لرزان و شکسته دچار وحشت شدید. در تعبیر خواب حکم این است که این وحشت عینا به بیداری شما انتقال می یابد.

اگر در خواب دیدید که سقف روی سر شما خراب شد به هیچ وجه خوب نیست. اگر دیدید که سقف می زنید و خودتان سازنده سقف هستید به شخص بزرگی خدمت می کنید و این خدمت قابل توجه است تا جائی که مورد تشویق واقع می شوید.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

سقف در خواب، بر مردی والامقام و باشکوه دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که نزدیک است سقفی بر او بیفتد از مردی والامقام و باشکوه دچار ترس و هراس می شود و هر کسی در خواب ببیند که سقفی بر او افتاد، به شکنجه و عذاب مبتلا می شود.

منبع : سایت دعاگو

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.