تعبیر خواب سفینه فضایی و فضاپیما – تعبیر بشقاب پرنده در خواب

معنی و مفهوم و تعبیر خواب فضاپیما و سفینه فضایی و بشقاب پرنده در دعا سایت

تعبیر خواب سفینه فضایی و فضاپیما – تعبیر بشقاب پرنده در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب سفینه فضایی و فضاپیما – تعبیر بشقاب پرنده در خواب را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب بشقاب پرنده و سفینه فضایی در آسمان و فضا پیما غول پیکر و بزرگ …

تعبیر خواب سفینه فضایی و فضاپیما - تعبیر بشقاب پرنده در خواب خواب سفینه فضایی تعبیر خواب بشقاب پرنده ابن سیرین تعبیر سفینه فضایی در خواب تعبیر دیدن سفینه فضایی در خواب تعبیر خواب فضاپیما غول پیکر تعبیر خواب سقوط سفینه فضایی تعبیر خواب سفینه ی فضایی تعبیر خواب سفینه فضایی و فضاپیما - تعبیر بشقاب پرنده در خواب تعبیر خواب سفینه فضایی در اسمان تعبیر خواب سفینه فضایی در آسمان تعبیر خواب سفر با فضاپیما تعبیر خواب دیدن سفینه فضایی تعبیر خواب دیدن بشقاب پرنده تعبیر خواب در مورد بشقاب پرنده تعبیر خواب بشقاب پرنده در آسمان تعبیر خواب انفجار و سقوط سفینه فضایی

تعبیر خواب سفینه فضایی و فضاپیما – تعبیر بشقاب پرنده در خواب,تعبیر خواب سفینه فضایی در آسمان,تعبیر خواب فضاپیما غول پیکر,تعبیر خواب انفجار و سقوط سفینه فضایی,تعبیر خواب بشقاب پرنده در آسمان

تعبیر خواب سفینه فضایی و فضاپیما – تعبیر بشقاب پرنده در خواب

دیدن بشقاب پرنده در خواب دلیل بر ورود افراد ناشناس به آن محل می باشد.

اگر بشقاب پرنده نورانی بود دلیل بر متدین بودن آن اشخاص است.

اگر افراد داخل بشقاب پرنده زن بودند . دلیل بر ورود افراد ناشناس زن و اگر مرد بودند دلیل بر ورود افراد ناشناس مرد.

چون خواستگار برای دختر افرادی ناشناس معرفی می شود اگر دختری خواب ببیند بشقاب پرنده به سوی خانه آنها آمد ودر آنجا پیاده شدند دلیل برآمدن خواستگار برای اوست.

اگر افراد داخل بشقاب پرنده با خشم به مردم نگاه کردند دلیل بر بلای بزرگ است.

دیدنش در خوابتان نمادی از ذهن خلاق شماست. بیانگر سفر معنوی به ناشناخته هاست و نشانه ای از توسعه ی و آگاهی شخصی است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید، چشم انداز متفاوتی را در پیش گیرید، مهم نیست که چقدر عجیب یا غیر معمول ممکن است باشد.

منبع : سایت دعاگو

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.