تعبیر خواب سفر با هواپیما به خارج – مسافرت رفتن با خانواده در خواب

کاملترین تعبیر خواب سفر و مسافرت رفتن با هواپیما و خانواده به خارج در دعا سایت

تعبیر خواب سفر با هواپیما به خارج – مسافرت رفتن با خانواده در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب سفر با هواپیما به خارج – مسافرت رفتن با خانواده در خواب را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب سفر رفتن و مسافرت و سفر به خارج از کشور و مسافرت با خانواده و اعضای فامیل و مسافرت و سفر با اتوبوس و ماشین و برگشتن از سفر و مسافرت …

تعبیر خواب سفر با هواپیما به خارج - مسافرت رفتن با خانواده در خواب تعبیر خواب مسافرت رفتن با هواپیما تعبیر خواب سفر و مسافرت طولانی تعبیر خواب سفر خارج از کشور تعبیر خواب سفر با هواپیما به خارج - مسافرت رفتن با خانواده در خواب تعبیر خواب سفار با دوست و فامیل

تعبیر خواب سفر با هواپیما به خارج – مسافرت رفتن با خانواده در خواب,تعبیر خواب مسافرت رفتن با هواپیما,تعبیر خواب سفر خارج از کشور,تعبیر خواب سفر و مسافرت طولانی,تعبیر خواب سفار با دوست و فامیل

تعبیر خواب سفر با هواپیما به خارج – مسافرت رفتن با خانواده در خواب

تعبیر خواب سفر کردن

محمد بن سیرین :

اگر خواب ببینید به یک جایی بهتر از مکان زندگی خود سفر می کنید، نشانه این است که حال و احوال شما خوب می شود.

اما اگر به یک جایی که وضعیتش بدتر از مکان زندگی خودتان بود، سفر کردید، تعبیرش برعکس می باشد و حال و احوال شما بد می شود.

منوچهر مطیعی :

دیدن خواب سفر، نشانه دگرگونی و تحول در بیداری می باشد. یعنی اینکه اگر خواب ببینید سفر می کنید، در زندگی شما تغییرات و تحولاتی به وجود می آید و اگر به مکان خوب و بهتر سفر کردید، این تحولات مثبت و خوب خواهد بود و برعکس …

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب سفر می گوید :

اگر فردی خواب ببیند که به هنگام سفر از خیابان و مکان های سنگلاخ و شیب دار می گذرد، نشانه است است که آن فرد پس از اینکه به سود و منغفعت رسید، دچار زیان و نا امیدی خواهد شد.

اگر آن فرد به هنگام سفر از زمین ها و کوه های حاصلخیر عبور کند، نشانه این است که شادمان و سعادتمند خواهد شد.

اگر آن فرد خواب ببنید با ماشین و به همراه جمعیتی دیگر مسافرت می کند، نشانه این است که در حین سفر با اتفاق های خوب روبرو خواهد شد و دوستانی جدید پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب سفر کردن به مکان نامعلوم

آنلی بیتون :

اگر خواب ببینید که به مکان و جاهایی سفر می کنید که ناشناخته هستند و تا به امروز کشف نشده اند، این خواب بیانگر این است که شما دشمنانی خطرناک خواهید داشت و باید احتیاط کنید.

ابراهیم کرمانی :

اگر خواب ببینید که در حال سفر کردن هستید، اما نمیدانید به کجا دارید می روید، نشانه این است که از همسر خود جدا می شوید و یا از مکان زندگی خود به مکانی دیگر خواهید رفت.

تعبیر خواب سفر کردن و خداحافظی با گریه

منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر خواب ببینید که به سفر می روید و گریه می کنید، نشانه این است که شما از دیدار کسی خوشحال و شادمان خواهید شد. اگر خواب ببینید که بخاطر سفر کردن، با افراد خانواده و آشنایان خود وداع و خداحافظی می کنید و از طرفی مقصد سفر خود را نمی دانید، تعبیر این خواب خوب نیست. اما اگر بدانید به کجا سفر می کنید، تعبیرش خوب است.

تعبیر خواب مسافرت رفتن همسر

اگر خواب ببینید که همسر شما بدون اطلاع شما به سفر رفته است، نشانه این است که شما وسیله ای با ارزش را گم می کنید.

اگر خواب ببینید که همسر شما به سفر زیارتی می رود، بدانید زندگی زناشویی شما بیش از گذشته پایدار و باثبات تر می شود.

اما اگر خواب ببینید که همسر شما به سفر تفریجی یا کاری می رود، نشانه این است که همسر شما یک شغل و یا پست مهم پیدا می کند.

تعبیر خواب مسافرت با ماشین

اگر خواب ببینید که به تنهایی با ماشین مسافرت می کنید، نشانه این است که به سفری پرحادثه خواهید رفت.

تعبیر خواب مسافرت رفتن با دوست

اگر خواب ببینید که با دوست صمیمی خود آماده سفر می شوید و مجرد بودید، نشانه این است که به زودی ازدواج خواهید کرد و صاحب همسر خواهید شد. اما اگر متاهل باشید، نشانه این است که پایه های زندگی شما استوارتر خواهد شد.

تعبیر خواب سفر به خارج از شهر یا کشور

اگر خواب ببینید که به خارج از شهر و یا کشور سفر می کنید، اگر از نظر مالی ضعیف هستید و در بستر بیماری بودید، نشانه این است که بیماری شما بهبود می یابد و یا اینکه وضع مالی شما خوب می شود.

منبع : سایت دعاگو

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.