تعبیر خواب سرکه و درست کردن سرکه – دیدن سرکه ترش و شیرین در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب سرکه و خوردن سرکه در دعا سایت

تعبیر خواب سرکه و درست کردن سرکه - دیدن سرکه ترش و شیرین در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب سرکه و درست کردن سرکه – دیدن سرکه ترش و شیرین در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب سرکه و درست کردن سرکه – دیدن سرکه ترش و شیرین در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب سرکه و خریدن و فروختن سرکه و ترشی انداختن با سرکه و سرکه ترش و شیرین و سرکه سیب و سرکه انگور و سرکه قرمز …

تعبیر خواب سرکه و درست کردن سرکه - دیدن سرکه ترش و شیرین در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم سرکه در خواب تعبیر خواب سرکه و درست کردن سرکه - دیدن سرکه ترش و شیرین در خواب نشانه چیست تعبیر خواب سرکه قرمز تعبیر خواب سرکه فاسد شده تعبیر خواب سرکه سفید تعبیر خواب سرکه ترش و شیرین تعبیر خواب سرکه تازه تعبیر خواب سرکه انگور و سیب تعبیر خواب ریختن سرکه روی زمین تعبیر خواب درست کردن سرکه تعبیر خواب خریدن و فروختن سرکه
تعبیر خواب سرکه و درست کردن سرکه – دیدن سرکه ترش و شیرین در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب سرکه و درست کردن سرکه – دیدن سرکه ترش و شیرین در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب سرکه فاسد شده,تعبیر خواب سرکه تازه,تعبیر خواب سرکه ترش و شیرین,تعبیر خواب سرکه قرمز,تعبیر خواب سرکه انگور و سیب,تعبیر خواب ریختن سرکه روی زمین,تعبیر خواب خریدن و فروختن سرکه,معنی و مفهوم سرکه در خواب,تعبیر خواب درست کردن سرکه,تعبیر خواب سرکه سفید

تعبیر خواب سرکه و درست کردن سرکه – دیدن سرکه ترش و شیرین در خواب نشانه چیست

خواب سرکه از انواع خوابهایی است که دارای تعابیر مختلفی است. و این خواب را معبران زیادی تعبیر کرده اند و اگر شما خواب سرکه را دیده اید می توانید تعبیر خواب سرکه را از بین تعبیر های مختلف پیدا کنید.

سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم انگیز مانند میراث. خانم اینانوس یونانی در مورد سرکه مطلب جالبی می گفت که شنونده را به تفکر وا می داشت. او می گفت ( هیچ چیزمسخره تر از این نیست که ما از همسایه خویش سرکه می گیریم و می گوئیم به به چه سرکه خوبی است. همسایه، زحمت کشیده، پول داده، کشمش خریده آن را شسته، خشک کرده و بعد سرکه انداخته و مدت ها نیز منتظر مانده تا سرکه رسیده است.

بعد از رسیدن سرکه را صاف کرده و در کپ ها و شیشه ها ذخیره نموده برای آینده خودش. پس از گذشت یکی دو سال همین که ما مطلع شویم او سرکه چند ساله دارد فقط به خاطر این که سرکه اش خوب است به سراغش می رویم و حتی ظرف هم نمی بریم و از او سرکه می خواهیم و اگر خیلی با انصاف باشیم می خوریم و می گوئیم به به. چه سرکه خوبی) در خواب های ما مالی که متعلق به دیگری باشد و بدون زحمت و تلاش به دست ما برسد به صورت سرکه ظاهر می شود و بهترین و مشخص ترین نوع آن میراث است که به ظاهر از دریافت آن متاثر و اندوهگین می شویم ولی در واقع مالی مفت و بدون زحمت به چنگ ما افتاده است.

تعبیر خواب سرکه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن سرکه در خواب ، علامت آن است که خواسته ها و آرزوها غیرقابل تحقق هستند .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

سرکه درخواب، مال حلالِ با برکت بود و خوردن او به تاویل نیک است. همانطور که پیغمبر (ص) فرموده‌اند: “خَیْرُ الاِدامِ الْخِلُّ ” بهترین خورش، سرکه می‌باشد.

ابن سیرین می گوید:

سرکه مال حلال و با خیر و برکت است که خوردن آن نیک باشد. اگر در خواب ببینید که سرکه دارید خوب است و همین تعبیری را که نوشتم دارد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن سرکه در خواب، بر خیر و برکت، دارایی، کسب حلال و عمر طولانی دلالت دارد و برای کسی که درخواب آن را با نان بخورد بر کم شدن رفاه و خوشگذرانی دلالت دارد.

در سرزمین رویاها آمده:

سرکه فاسد شده : یک بیماری
سرکه تازه : مراقب سلامتی خود باشید .
سرکه را زمین می ریزید : یک دوست را از دست میدهید .
سرکه قرمز : دیگران به شما بی احترامی خواهند کرد
با سرکه آشپزی می کنید : یک مصیبت در کارها

تعبیر خواب خوردن سرکه

آنلی بیتون می گوید:

خوردن سرکه در خواب ، علامت آن است که از تن دادن به کاری که شما را مضطرف و نگران می سازد ، اجتناب خواهید کرد .
ریختن سرکه روی سبزیجات ، نشانه شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگی است .

در سرزمین رویاها آمده:

خوراکیهائی که مخلوط با سرکه هستند می خورید : ناراحتی و بی پولی در انتظار شماست .
خواب سرکه :نتیجه کارهایتان را بعدها خواهید دید .
سرکه می خورید : نفاق در خانواده

تعبیر خواب سرکه سفید

در سرزمین رویاها آمده:

سرکه سفید : تباهی نزدیک می شود .

تعبیر خواب سرکه فروش

معبران می گویند:

سرکه فروختن در خواب بیاانگر غم و اندوه است.

تعبیر خواب درست کردن سرکه

ابن سیرین می گوید:

انداختن سرکه بنیاد خیر است و هدیه دادن آن نیکی است و خیرات و مبرات

در سرزمین رویاها آمده:

با آب انگورسرکه درست می کنید : بر طبق موازین قانونی بر ضد یکنفر مبارزه خواهید کرد .

تعبیر خواب سرکه ترش و شیرین

ابن سیرین می گوید:

اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن شما را آزرد و احساس چندش و دهان گزیدگی کردیدخوب نیست. معبران اصولا مزه ترش را در خواب خوب نمی دانند و غم و رنج تعبیر می کنند.
اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن را حس کردید خواب شما می گوید مالی حلال به دست می آورید ولی همین مال شما را غمگین و حزین می کند.
سرکه خوب باید ترش باشد اما در رویاهای ما اگر سرکه شیرین باشدنیکو تر است.

بعضی از معبران گویند:

سرکه ترش درخواب غم و اندوه است و سرکه فروش در خواب مردی است که خصومت طلبد

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.