تعبیر خواب ساختن خانه و ساختمان – دیدن بنا و ساختمان در حال ساخت چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب ساختن خانه و ساختمان در دعا سایت

تعبیر خواب ساختن خانه و ساختمان - دیدن بنا و ساختمان در حال ساخت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ساختن خانه و ساختمان – دیدن بنا و ساختمان در حال ساخت چه تعبیری دارد

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب ساختن خانه و ساختمان – دیدن بنا و ساختمان در حال ساخت چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر خواب ساختن خانه و منزل و ساختمان . کاملترین تعبیر خواب ساختمان سازی و ساختن منزل مسکونی و خانه و آپارتمان و ساختمان و ساختن خانه توسط دیگران و ساختمان در حال ساخت و خانه نیمه ساخته و ساختن خانه خدا و ساختن خانه چوبی و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد …

تعبیر خواب ساختن خانه و ساختمان - دیدن بنا و ساختمان در حال ساخت چه تعبیری دارد معنی و مفهوم ساختن خانه در خواب تعبیر خواب ساختن ساختمان تعبیر خواب ساختن خانه و ساختمان - دیدن بنا و ساختمان در حال ساخت چه تعبیری دارد تعبیر خواب ساختن خانه چوبی تعبیر خواب ساختن خانه توسط دیگران تعبیر خواب ساختن خانه تعبیر خواب ساختمان سازی تعبیر خواب ساختمان در حال ساخت تعبیر خواب خانه نیمه ساخته
تعبیر خواب ساختن خانه و ساختمان – دیدن بنا و ساختمان در حال ساخت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ساختن خانه و ساختمان – دیدن بنا و ساختمان در حال ساخت چه تعبیری دارد,تعبیر خواب ساختن خانه,تعبیر خواب ساختن ساختمان,تعبیر خواب ساختمان در حال ساخت,تعبیر خواب ساختن خانه چوبی,تعبیر خواب خانه نیمه ساخته,معنی و مفهوم ساختن خانه در خواب,تعبیر خواب ساختمان سازی,تعبیر خواب ساختن خانه توسط دیگران

تعبیر خواب ساختن خانه و ساختمان – دیدن بنا و ساختمان در حال ساخت چه تعبیری دارد

نوع بنا و ساختمان

● شهر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شهری را بنا کرده‌ای و ساخته‌ای، یـعـنـی گروهی از مردم را حمایت کرده و در پناه خودت می‌گیری.

● مسجد و مدرسه و…: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مسجد یا عبادتگاه اسلامی و یا مدرسه را مرمت و تعمیر و آباد می‌کنی، یـعـنـی به دنبال ثواب و درستکاری در دین خواهی بود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مسجدی را ساخته‌ای، یـعـنـی عده‌ای را برای انجام کاری خوب و درست جمع می‌کنی،

تعبیرگری می‌گوید: یـعـنـی به مسلمانان نیکی می‌کنی، جابر مغربی می‌گوید: یـعـنـی با زنی دیندار و باایمان ازدواج می‌کنی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مناره‌ای ساخته‌ای، یـعـنـی به انجام کارهای خوب مشهور می‌شوی .

● قبه (بنای گنبدی): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قبه‌ای را ساخته‌ای، یـعـنـی برای به دست آوردن قدر و منزلت، سعی و کوشش می‌کنی و به دنبال آن خواهی بود.

● قلعه: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قلعه‌ای را ساخته‌ای، یـعـنـی از شر دشمنان ایمن می‌شوی.
● قصر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قصری ساخته‌ای، یـعـنـی به کارهای دنیوی مشغول می‌شوی.
● خانه: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خانه‌ای را ساخته‌ای و در آن نشسته‌ای، یـعـنـی خرج‌ها و خیر و منفعت‌هایی به تو خواهد رسید.
● قبرستان: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قبرستانی ساخته‌ای، یـعـنـی برای آخرت سعی و کوشش می‌کنی.
بنا برای پوست کندن: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مکانی را برای پوست کندن ساخته‌ای، یـعـنـی اگر قصاب هستی، در خانۀ تو دیوار قرار می‌دهند، و یا اگر معلم هستی، تعبیرش این است که به بچه‌ها ستم می‌کنی.

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ساختمانی ساخته‌ای و مزدش را گرفته‌ای، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زمین و ملک خودت ساختمان ساخته‌ای، یـعـنـی سود و منفعت و روزی حلال بدست می‌آوری، ولی اگر ببینی ساختمانی را در جایی ساخته‌ای که تا به حال آنجا را ندیده‌ای و نمی‌دانی برای چه کسی است، یـعـنـی کار دین و دنیای تو تباه و خراب خواهد بود.

اگر ببینی ساختمان جدیدی ساخته‌ای، به اندازۀ آن از خاص و عام مردم فایده می‌بینی. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی زمین ویران و خرابی را با عمارت و تعمیر و مرمت ساختمان‌هایی مثل خانه و مغازه و… آباد می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت در این دنیا می‌باشد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی هر ساختمانی را به طور کامل ساخته‌ای و تمام نموده‌ای، یـعـنـی کار دینی و دنیائی تو به سرانجام می‌رسد، ‌‌‌‌‌ولی اگر ببینی تمام نکرده‌ای، یـعـنـی کار تو نیز ناتمام می‌ماند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی پل، ساختمان و بنائی را می‌سازی، یـعـنـی به حکومت و «پادشاهی» می‌رسی و مال و اموال زیادی برایت جمع می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ… _ … گنجینه‌های پر از طلا… (آل عمران، ۱۴).
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر ساختن و بنا کردن با آهک بد می‌باشد.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت آشپزخانه‌ای از خشت درست کرده‌ای، یـعـنـی زنی دیندار نصیب تو می‌شود.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تعمیر و مرمت بنا و ساختمان عبارتند از: ۱- صلاح دنیا ۲- خیر و برکت ۳- کامرانی ۴- گشایش کارهای بسته و گره خورده

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.