تعبیر خواب دندانپزشک – دیدن مطب دندانپزشکی در خواب چه تعبیری دارد ؟

معنی و مفهوم و تعبیر خواب مطب دندانپزشکی در خواب و رویا در دعا سایت

تعبیر خواب دندانپزشک - دیدن مطب دندانپزشکی در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دندانپزشک – دیدن مطب دندانپزشکی در خواب چه تعبیری دارد ؟

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب دندانپزشک – دیدن مطب دندانپزشکی در خواب چه تعبیری دارد ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم رفتن به مطب دندانپزشکی و معاینه دندان ها توسط دندانپزشک و کشیدن دندان و جرم گیری دندان و پر کردن دندان توسط دندانپزشک چیست ؟ در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با تعبیر و تفسیر خواب دندانپزشک

تعبیر خواب دندانپزشک - دیدن مطب دندانپزشکی در خواب چه تعبیری دارد ؟ معنی و مفهوم دندانپزشک در خواب تعبیر خواب معایه دندان توسط دندانپزشک تعبیر خواب مطب دندانپزشکی تعبیر خواب کشیدن دندان خراب تعبیر خواب کشیدن دندان توسط دندانپزشک تعبیر خواب دیدن دکتر دندان پزشک تعبیر خواب دندانپزشک شدن تعبیر خواب دندانپزشک - دیدن مطب دندانپزشکی در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب دندان مصنوعی گذاشتن تعبیر خواب جرم گیری دندان به وسیله دندانپزشک تعبیر خواب پر کردن دندان توسط دندانپزشک
تعبیر خواب دندانپزشک – دیدن مطب دندانپزشکی در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دندانپزشک – دیدن مطب دندانپزشکی در خواب چه تعبیری دارد ؟,تعبیر خواب مطب دندانپزشکی,معنی و مفهوم دندانپزشک در خواب,تعبیر خواب معایه دندان توسط دندانپزشک,تعبیر خواب کشیدن دندان توسط دندانپزشک,تعبیر خواب پر کردن دندان توسط دندانپزشک,تعبیر خواب جرم گیری دندان به وسیله دندانپزشک,تعبیر خواب دیدن دکتر دندان پزشک,تعبیر خواب کشیدن دندان خراب,تعبیر خواب دندان مصنوعی گذاشتن,تعبیر خواب دندانپزشک شدن

تعبیر خواب دندانپزشک – دیدن مطب دندانپزشکی در خواب چه تعبیری دارد ؟

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در دندانپزشکی ، دکتر دندان شما را می کشد ، نشانه آن است که به بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد .

اگر خواب ببینید در دندانپزشکی ، دکتر دندان شما را پر می کند ، نشانه آن است که پس از نگرانی بسیار ، اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد .

اگر خواب ببینید به دندانپزشکی رفته اید و تعدادی از دندانهای خود را پر کرده اید ، نشانه آن است که با درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید .

اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کند ، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می شوند .

اگر خواب ببینید دندانپزشکی ، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می کند ، نشانه آن است که در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید کرد .

تعبیر دیدن مسواک زدن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید :

مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانه آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد

تعبیر خواب دندانپزشکی : دیدن خواب دندانپزشکی چه معنایی دارد ؟

لوک اویتنهاو می گوید :

دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی

۱ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانه آن است که به صداقت و درستی شخصی که با شما معامله ای انجام داده است ، شک خواهید کرد .

۲ـ اگر خواب ببینید دندانپزشک روی دندان دختری کار می کند ، علامت آن است که بزودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را حیرت زده می کند .

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.