تعبیر خواب دمپایی – دیدن دمپایی در خواب نشانه چیست ؟

کاملترین تعبیر خواب دمپایی و معنی و مفهوم و تفسیر خواب دمپایی در دعا سایت

تعبیر خواب دمپایی - دیدن دمپایی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب دمپایی – دیدن دمپایی در خواب نشانه چیست ؟

کاملترین تعبیر خواب دمپایی در دعا سایت را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم دمپایی در خواب و تعبیر خواب دمپایی . دمپایی در خواب در حالات مختلفی ظاهر می شود از جمله : دمپایی تنگ و دمپایی نو و دمپایی پاره و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد …

تعبیر خواب دمپایی - دیدن دمپایی در خواب نشانه چیست ؟ دیدن دمپایی در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب دمپایی نو تعبیر خواب دمپایی کهنه و پاره تعبیر خواب دمپایی قهوه ای تعبیر خواب دمپایی سفید پوشیدن تعبیر خواب دمپایی تنگ تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین تعبیر خواب دمپایی - دیدن دمپایی در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب خریدن دمپایی
تعبیر خواب دمپایی – دیدن دمپایی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب دمپایی – دیدن دمپایی در خواب نشانه چیست ؟,دیدن دمپایی در خواب چه تعبیری دارد ؟,تعبیر خواب دمپایی نو,تعبیر خواب دمپایی کهنه و پاره,تعبیر خواب دمپایی تنگ,تعبیر خواب خریدن دمپایی,تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین,تعبیر خواب دمپایی قهوه ای,تعبیر خواب دمپایی سفید پوشیدن

تعبیر خواب دمپایی – دیدن دمپایی در خواب نشانه چیست ؟

معبرین غربی: دمپایی در خواب نشانه محافظت و جلوگیری از اتفاقات بد و ناگوار است و از دست دادن آن می‌تواند از دست دادن شغل را در پی داشته باشد. پوشیدن یک جفت دمپایی در خواب همچنین نشان دهنده یک سفر دریایی و یا می‌تواند خرید یک وسیله نقلیه جدید باشد.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن یا پوشیدن دمپایی در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی احساس تنبل بودن و یا نا امنی  می‌کنید. شما حس می‌کنید که جای پای محکمی در یک موقعیت ندارید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن دمپایی بیانگر زندگی خانگی، راحتی و یا آرامش است. این نماد خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز به آرامش دارید. یا اینکه زیادی آرام و تنبل هستید.

دیدن یا پوشیدن دمپایی لا انگشتی در خوابتان بیانگر این است که شما حس آرامش و راحتی می‌کنید. یا شاید نیاز دارید که زمانی پیدا کنید که آرامش یابید.

آنلی بیتون می‌گوید:

    دیدن دمپایی در خواب، نشانه آن است که می‌خواهید به توطئه و دسیسه‌هایی شیطانی دست بزنید.

    اگر خواب ببینید کسی از دمپایی شما تعریف می‌کند، نشانه آن آست که به زنی عشوه گر دل می‌بندید که برایتان رسوایی به بار می‌آورد.

تعبیر خواب دمپایی تنگ
معبرین غربی: دمپایی تنگ در خواب معنای در تنگنا بودن، درگیری و بدهکاری را به همراه دارد.

تعبیر خواب دمپایی نو
معبرین غربی: اگر در خواب یک جفت دمپایی نو و دراز به مانند قایق مشاهده کردید نشانه شرایط سخت و بدهکاری است.

تعبیر خواب دمپایی پاره

معبرین غربی: اگر در خواب دمپایی‌های خود را کهنه دیدید نشانه ازدواج با زنی است که ازدواج نکرده و یا بیوه شده است.

**********************************************************

بازنشر : سایت دعاگو (مرجع کامل ذکر و دعاهای قرآنی و سریع الاجابه)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.