تعبیر خواب درخت نخل – چیدن خرما از درخت نخل در خواب نشانه چیست

کاملترین تعبیر خواب درخت نخل و خرما چیدن از نخل در دعا سایت

تعبیر خواب درخت نخل - چیدن خرما از درخت نخل در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب درخت نخل – چیدن خرما از درخت نخل در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب درخت نخل – چیدن خرما از درخت نخل در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب درخت نخل و درخت نخل بدون خرما و نخل بی سر و نخل برداری امام حسین …

تعبیر خواب درخت نخل - چیدن خرما از درخت نخل در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم درخت نخل در خواب تعبیر خواب نخل سوخته تعبیر خواب نخل پر از خرما تعبیر خواب نخل بزرگ تعبیر خواب نخل تعبیر خواب درخت نخل بی سر تعبیر خواب درخت نخل - چیدن خرما از درخت نخل در خواب نشانه چیست تعبیر خواب بالا رفتن از درخت نخل
تعبیر خواب درخت نخل – چیدن خرما از درخت نخل در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب درخت نخل – چیدن خرما از درخت نخل در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب نخل,معنی و مفهوم درخت نخل در خواب,تعبیر خواب درخت نخل بی سر,تعبیر خواب بالا رفتن از درخت نخل,تعبیر خواب نخل بزرگ,تعبیر خواب نخل سوخته,تعبیر خواب نخل پر از خرما

تعبیر خواب درخت نخل – چیدن خرما از درخت نخل در خواب نشانه چیست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور می روید، شیرین و مطبوع است. دیدن نخل در خواب به شرط این که سرسبز و با طراوت باشد ثمر شیرین دارد و باید منتظر پیش آمدهای خوبی باشید. دیدن نخل پژمرده و بی ثمر در خواب را باید نشانه روزهای سخت و ناگوار بدانید که انشاء الله پیش نخواهد آمد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن نخل در خواب، به مردی عالم یا مسلمانی خیّر برای مردم تعبیر میشود و گفته شده است که دیدن نخل در خواب، بر عمر طولانی و فراوانی مال و ثروت دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن درخت نخل در خواب ، نشانه یافتن موقعیتهای امیدبخش و شادمانی بسیار زیادی است .
اگر دختری خواب ببیند از خیابانی می گذرد که دو طرفش پر از درخت نخل است ، علامت آن است که همسری وفادار و خانه دار و لبریز از عشق و محبت خواهد داشت . اما اگر خواب ببیند نخلهای دو طرف خیابان خشکیده اند ، نشانه آن است که اتفاق غم انگیزی ناگهان آرامش او را بر هم خواهد زد .
اگر در خواب درخت نخل ببینید، به این معنا است که زندگى خوبى خواهید داشت. دیدن درخت نخل خشکیده، در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.