تعبیر خواب خورده شدن توسط نهنگ – دیدن نهنگ در ساحل و رودخانه چه تعبیری دارد ؟

معنی و مفهوم و تفسیر خواب نهنگ مرده و نهنگ زنده در خواب و رویا در دعا سایت

تعبیر خواب خورده شدن توسط نهنگ - دیدن نهنگ در ساحل و رودخانه چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب خورده شدن توسط نهنگ – دیدن نهنگ در ساحل و رودخانه چه تعبیری دارد ؟

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب خورده شدن توسط نهنگ – دیدن نهنگ در ساحل و رودخانه چه تعبیری دارد ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر خواب خورده شدن توسط نهنگ . کاملترین تعبیر خواب کشتن نهنگ و نهنگ در ساحل و نهنگ در رودخانه و نهنگ مرده و دوستی با نهنگ و نهنگ سیاه و نهنگ قاتل و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد …

تعبیر خواب خورده شدن توسط نهنگ - دیدن نهنگ در ساحل و رودخانه چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب نهنگ قاتل تعبیر خواب نهنگ سیاه تعبیر خواب نهنگ در ساحل تعبیر خواب نهنگ در رودخانه تعبیر خواب نهنگ امام صادق (ع) تعبیر خواب کشتن و خوردن نهنگ تعبیر خواب شکار نهنگ تعبیر خواب دوستی با نهنگ تعبیر خواب خورده شدن توسط نهنگ - دیدن نهنگ در ساحل و رودخانه چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب خورده شدن توسط نهنگ
تعبیر خواب خورده شدن توسط نهنگ – دیدن نهنگ در ساحل و رودخانه چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب خورده شدن توسط نهنگ – دیدن نهنگ در ساحل و رودخانه چه تعبیری دارد ؟,تعبیر خواب نهنگ قاتل,تعبیر خواب نهنگ در ساحل,تعبیر خواب نهنگ در رودخانه,تعبیر خواب نهنگ سیاه,تعبیر خواب نهنگ امام صادق (ع),تعبیر خواب دوستی با نهنگ,تعبیر خواب خورده شدن توسط نهنگ,تعبیر خواب کشتن و خوردن نهنگ,تعبیر خواب شکار نهنگ

تعبیر خواب خورده شدن توسط نهنگ – دیدن نهنگ در ساحل و رودخانه چه تعبیری دارد ؟

بالن با کسر (لام) از بزرگترین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می نامیم. معبران سنتی نهنگ یا بالن را به دزد تعبیر کرده اند و در نفایس الفنون دشمن نوشته شده…

دیدن نهنگ در خواب به این علت که از آبزیان است میمون و مبارک می تواند باشد بخصوص اگر در خواب ببینید که بر آن سوار شده اید و می روید. اگر در خواب دیدید که بر پشت بالن سوار شده اید بر مشکلات و دشواری ها غلبه می کنیدو چنانچه دشمنی دارید او را شکست می دهید. رو به رو شدن در دریا یا بالن یا نهنگ مواجه با دشمنی است قوی و تیز چنگ یا امری خطیر و سرنوشت ساز رخ به رخ قرار می گیرید. چنانچه در خواب ببینید که از مقابل نهنگ گریختید خواب شما می گوید از خطر می رهید و دشمن ( اگر دارید) نمی تواند به شما آسیب برساند ولی تداوم فرار تشویش و دلهره ای است که چندی در زندگی شما ادامه خواهد داشت.

چنانچه در خواب ببینید که در دریا بالن یا نهنگی دیدید و او را کشتید مثل تعبیر سوار شدن بر نهنگ بر مشکلات یا دشمن چیره می شوید و در کار خود توفیق بزرگ بدست می آورید. اگر دیدید که گوشت نهنگ را می خورید و بالنی را قطعه قطعه کرده و سهمی نیز به شما داده اند خواب شما می گوید میراث می برید و کسی می میرد که ما ترک او متعلق به شما خواهد شد. چنانچه بیننده خواب ببیند که بالن را به دنبال خود می کشد چندی با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و دستخوش نگرانی و تشویش می شود. اگر در خواب دیدید که بالن یا نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما آسیب می رساند. خوردن گوشت بالن یا نهنگ همان طور که گفته شد میراث است اما دیدن پوست و استخوان او خوب نیست.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.