تعبیر خواب تقویم و سالنامه و سررسید – تعبیر هدیه گرفتن تقویم در خواب

معنی و مفهوم و تعبیر خواب تقویم و سالنامه و خریدن تقویم در دعا سایت

تعبیر خواب تقویم و سالنامه و سررسید – تعبیر هدیه گرفتن تقویم در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب تقویم و سالنامه و سررسید – تعبیر هدیه گرفتن تقویم در خواب را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب سالنامه و تقویم و سررسید و گاه نامه و تقویم دیواری و رومیزی و دفتری و تقویم کهنه و قدیمی و تقویم سال نو و تقویم مچاله چروک و کثیف و خریدن تقویم نو و خواندن تقویم …

تعبیر خواب تقویم و سالنامه و سررسید - تعبیر هدیه گرفتن تقویم در خواب معنی و مفهوم تقویم در خواب تعبیر خواب سررسید دفتری تعبیر خواب سالنامه و گاه نامه تعبیر خواب خریدن تقویم نو و جدید تعبیر خواب تقویم و سالنامه و سررسید - تعبیر هدیه گرفتن تقویم در خواب تعبیر خواب تقویم مچاله شده چروک و کثیف تعبیر خواب تقویم کهنه و قدیمی تعبیر خواب تقویم دیواری و رومیزی

تعبیر خواب تقویم و سالنامه و سررسید – تعبیر هدیه گرفتن تقویم در خواب,تعبیر خواب تقویم دیواری و رومیزی,تعبیر خواب سالنامه و گاه نامه,تعبیر خواب تقویم کهنه و قدیمی,تعبیر خواب تقویم مچاله شده چروک و کثیف,معنی و مفهوم تقویم در خواب,تعبیر خواب خریدن تقویم نو و جدید,تعبیر خواب سررسید دفتری

تعبیر خواب تقویم و سالنامه و سررسید – تعبیر هدیه گرفتن تقویم در خواب

تعبیر خواب تقویم به روایت منوچهر مطیعی

تقویم یا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدیر است. تقویم اعمال نیک و بد ماست که پیش روی ما در خواب شکل می گیرندو مجسم می شوند.

تقویم اگر دیواری باشد و در خواب مشاهده کنیم تقویمی به دیوار چسبیده که به ما تعلق دارد و حفاظی برای آن نیست گویای آن است که رازی از ما فاش می شود.

چنانچه تقویم به صورت دفتر باشد که آن را همراه داشته باشیم چیزی هست که سعی داریم بپوشیم و مخفی کنیم تا دیگران از آن مطلع نشوند.

اگر تقویم کهنه باشد برای ما غم و اندوه پیش می آید. اگر تقویم کهنه به کسی بدهیم موجب ملال و اندوه دیگران می شویم همین طور است

اگر تقویم کهنه و قدیمی از دیگری بگیریم خودمان غم دار و ملول می گردیم.

تقویم سال نو شادی و فرح است که به استقبال آن میرویم.

تقویم پاره نشان آن است که رشته کار از دستمان بیرون میرود.

تقویم مچاله چروک و کثیف گویای آشفتگی کارهاست که در نتیجه غم و رنج همراه می آورد.

اگر تعدادی تقویم داشته باشیم خواب ما می گوید بر چند نفر مدیریت می کنیم و می توانیم درباره ایشان تصمیم بگیریم.

تعبیر خواب تقویم از دیدگاه لوک اویتنهاو

تقویم خواندن آن : شما به پیری خواهید رسید ، زندگی طولانی

دیدن آن : شما منتظر خبری هستید

تعبیر خواب تقویم از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن تقویم در خواب ، دلالت بر آن دارد که اقبال شما نوسان خواهد داشت و خوشبختی ناپایداری خواهید داشت .

اگر خواب ببینید مشغول تماشای اعداد و روزهای تقویم هستید ، دلالت بر آن دارد که اتفاقات جزیی وقت شما را هدر خواهد داد و از این بابت نگران خواهید شد .

تعبیر خواب تقویم از دیدگاه لیلا برایت

خریدن تقویم نو در خواب، نشانه‏ ى همنشینى با افراد جدید است. اگر در خواب مشغول مطالعه‏ ى تقویم باشید، نشانه‏ ى شنیدن اخبار خوش است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.