تعبیر خواب بحث و دعوا – دیدن جدال و جر و بحث کردن در خواب نشانه چیست ؟

معنی و مفهوم و تعبیر خواب جنگ و دعوا و جدال و درگیری در دعا سایت

تعبیر خواب بحث و دعوا - دیدن جدال و جر و بحث کردن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب بحث و دعوا – دیدن جدال و جر و بحث کردن در خواب نشانه چیست ؟

در این پست از سایت تعبیر خواب ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب بحث و دعوا – دیدن جدال و جر و بحث کردن در خواب نشانه چیست ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . کاملترین تعبیر خواب و تفسیر خواب جنگ و دعوا و نزاع و درگیری و جر و بحث کردن . بحث و دعوا و درگیری در خواب های ما در حالات مختلفی دیده می شود از جمله بحث و دعوا با همسر و مرده و برادر و خواهر و بحث و دعوا و جدال با خانواده و شوهر و پدر و مادر و … که هر کدام تعبیر مخصوصی دارد …

تعبیر خواب بحث و دعوا - دیدن جدال و جر و بحث کردن در خواب نشانه چیست ؟ معنی و مفهوم بحث و دعوا در خواب تفسیر خواب جر و بحث کردن تعبیر خواب دعوا و کتک کاری تعبیر خواب دعوا با خواهر و مادر تعبیر خواب جنگ و جدال تعبیر خواب بحث و مشاجره با پدر و مادر و فرزند تعبیر خواب بحث و دعوا با همسر و شوهر تعبیر خواب بحث و دعوا با خانواده تعبیر خواب بحث و دعوا - دیدن جدال و جر و بحث کردن در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب بحث و دعوا – دیدن جدال و جر و بحث کردن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب بحث و دعوا – دیدن جدال و جر و بحث کردن در خواب نشانه چیست ؟,تعبیر خواب جنگ و جدال,معنی و مفهوم بحث و دعوا در خواب,تفسیر خواب جر و بحث کردن,تعبیر خواب بحث و دعوا با خانواده,تعبیر خواب بحث و دعوا با همسر و شوهر,تعبیر خواب بحث و مشاجره با پدر و مادر و فرزند,تعبیر خواب دعوا با خواهر و مادر,تعبیر خواب دعوا و کتک کاری

تعبیر خواب بحث و دعوا – دیدن جدال و جر و بحث کردن در خواب نشانه چیست ؟

بر خلاف بیداری که جر و بحث کردن کار خوبی نیست، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت و اشتغال به کارخیر و محبت آمیز است.

تعبیر خواب جر و بحث کردن

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر جر و بحث منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیری متفاوت با تعبیر جدال و درگیری شدید خواهد داشت. اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث می‌کنید که او را نمی‌شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد.

تعبیر خواب جر و بحث و جدال با افراد آشنا

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر فرد آشنایی با شما جر و بحث می‌کرد بیگانه ای به شما محبت می‌کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود و اگر شما با او جر و بحث می‌کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می‌کنید که نا آشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر با هم جر و بحث می‌کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.

تعبیر خواب جر و بحث (دعوا) با مادر شوهر

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می‌کند، نشانه آن است که مردم سنگدل او را آزار خواهند داد.

تعبیر خواب جر و بحث با افراد مختلف به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می‌کنید، نشانه آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود.
اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می‌کنید، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند.
اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید، نشانه آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد.

اگر خواب ببینید با افرادی فرهیخته بحث می‌کنید، علامت آن است که شما از هوش فوق العاده برخورد هستید، اما به نحو مطلوب از هوش خود استفاده نمی‌کنید.
اگر خواب ببینید با فردی یهودی بحث می‌کنید، علامت آن است که آبروی شما در محیط کار در خطر است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

2 نظرات
  1. رحیمی می گوید

    سلام و احترام
    نزدیک ساعت ۶ صبح بود که خواب دیدم با یه بنده خدایی که کلا شخص خلافکار و دعواگری هستش داخل قهوه خانه نشسته ایم کنار هم و قلیان میکشیم. ….

  2. مهبانو می گوید

    خواب دیدم پدرومادرم دارن دعوا میکنن باهم تعبیرش چیه؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.