تعبیر خواب بازی بسکتبال – دیدن توپ بازی بسکتبال در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب بازی کردن با توپ بسکتبال و تماشای بازی بسکتبال در دعا سایت

تعبیر خواب بازی بسکتبال - دیدن توپ بازی بسکتبال در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب بازی بسکتبال – دیدن توپ بازی بسکتبال در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب بازی بسکتبال – دیدن توپ بازی بسکتبال در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب بازی بسکتبال و تماشا کردن و دیدن بازی بسکتبال و دختر و پسر در حال بازی بسکتبال و پاره کردن و از بین بردن توپ بسکتبال با چاقو و بازی کردن بسکتبال تنها و به صورت تیمی و دسته جمعی و بسکتبال بازی کردن با دوستان در حیاط مدرسه و کوچه …

تعبیر خواب بازی بسکتبال - دیدن توپ بازی بسکتبال در خواب نشانه چیست خریدن توپ بسکتبال برای دختران تعبیر خواب مسابقه ورزش بسکتبال تعبیر خواب سبد و تور بسکتبال تعبیر خواب توپ رنگارنگ بسکتبال تعبیر خواب تماشا و دیدن بازی بسکتبال تعبیر خواب پاره کردن توپ بسکتبال با چاقو تعبیر خواب بسکتبال بازی کردن با دوستان تعبیر خواب بازی بسکتبال - دیدن توپ بازی بسکتبال در خواب نشانه چیست
تعبیر خواب بازی بسکتبال – دیدن توپ بازی بسکتبال در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب بازی بسکتبال – دیدن توپ بازی بسکتبال در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب بسکتبال بازی کردن با دوستان,تعبیر خواب پاره کردن توپ بسکتبال با چاقو,تعبیر خواب توپ رنگارنگ بسکتبال,تعبیر خواب مسابقه ورزش بسکتبال,تعبیر خواب سبد و تور بسکتبال

تعبیر خواب بازی بسکتبال – دیدن توپ بازی بسکتبال در خواب نشانه چیست

اگر مردی ببیند فقط در حال تماشای توپ بسکتبال است و نه بازی کردن ! به معنای این است که بخاطر دردسر و یا مزاحمتی که یکی از همسایگان و یا نزدیکانش برای او بوجود می آورد تا مدت ها دچار ترس دلهره و اضطراب میشود این مزاحمت می تواند تهدید جانی یا مالی از طرف دیگران باشد،

اگر ببیند توپ بسکتبالی را به بالا پرتاب میکند و غلط خوردن ان به طرف پایین را مشاهده می کند به نشانه ی این باشد که چند اتفاق مختلف و جدید در ماهی که پیش رو دارد برایش می افتد،

اگر ببیند با توپ بسکتبال بازی به غیر از بسکتبال می کند به نشانه ی این است که اط رف دیگران حمایت می شود،

خواب دیدم که با چند نفر از دوستانم که دختر و پسر با هم مختلط بودند در حال بازی با توپ بسکتبال بودیم که بعد یکی از رفقایم توپ را عمدا با چاقو پاره کرد و بخاطر اینکارش باهاش دعوا کردیم تعبیرش چیه؟

پاره کردن و یا از بین بردن توپ بسکتبالی که نو و سالم است به نشانه ی بدنام شدن در محله ای است که در ان زندگی میکنی این بدنامی ممکن است به خاطر انجام یک گناه بزرگ یا کوچک،بی ابرو کردن کسی یا کسانی،ندادن قرض دیگران و …باشد

تعبیر خواب بازی بسکتبال به روایت مهدی لطفی:

اگر دیدی بازی بکستبال را با گروهی از افراد انجام میدهی به نشانه ی این باشد که در چند روز اینده به یک جمع بزرگ یا کوچک و به مناسبتی دعوت خواهی شد،فرستادن دعوت نامه و یا دعوت شدن تلفنی نیز معنی همین رویا است

اگر دیدی به تنهایی مشغول بازی بسکتبال هستی به نشانه ی منزوی و یا گوشه گیر شدنت بصوت موقت و گذرا است همچنین از دست دادن دوستان و یا قهر و جدا شدن از دوستی صمیمی و قدیمی نیز تعبیر همین خواب است .

اگر دیدی با خانواده ات مانند پدر مادر برادر و یا خواهر در حال بازی بسکتبال هستی به نشانه ی این باشد که به یک سفر دراز و تفریحی خواهی رفت .

تعبیر خواب بازی بسکتبال با کسی که مرده است به روایت خالد اصفهانی:

دیدن این رویا میتواند منجر به شنیدن یا دریافت جمله ها متن ها و یا خبرهایی باشد که باعث خواهند شد بصورت طولانی ذهنت را درگیر کنند تبدیل به ادمی افسرده و بیمار شوی،ممکن است دورانی را بی هدف بی امید و بی انگیزه به زندگی ادامه دهی و حتی کار به جایی بکشد که حال و حوصله رفتن مسافرت با خانواده،صله رحم و یا رفتن به سر کار را نداشته باشی

سلام من خواب دیدم که از یک مغازه لوازم ورزشی لوکس یه توپ بسکتبال بسیار زیبا را می خرم بعد اینکه به منزل برگشتم داخل خونه باهاش بازی کردم تعبیرش چیست؟

خریدن توپ بسکتبال برای دختران به نشانه ی روشنی و باز شدن بخت و اقبال است و فروختن ان به معنی سیاه بخت شدن و برای پسران و مردان نیز همین تفسیر و همین معنی را شامل خواهد شد

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.