تعبیر خواب اردک و غاز – دیدن اردک در آب در خواب چه تعبیری دارد

معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب اردک و غاز در دعا سایت

تعبیر خواب اردک و غاز - دیدن اردک در آب در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اردک و غاز – دیدن اردک در آب در خواب چه تعبیری دارد

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب اردک و غاز – دیدن اردک در آب در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب اردک و ماهی و اردک در آب و کشتن غاز و اردک و خوردن گوشت اردک و غاز و غاز و اردک مرده و اردک وحشی و اردک زرد و سبز و سفید و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد …

تعبیر خواب اردک و غاز - دیدن اردک در آب در خواب چه تعبیری دارد معنی و مفهوم اردک در خواب دیدن اردک در خواب نشانه چیست تعبیر خواب غاز تعبیر خواب خوردن گوشت اردک تعبیر خواب جوجه اردک تعبیر خواب اردک وحشی تعبیر خواب اردک و غاز - دیدن اردک در آب در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب اردک مرده تعبیر خواب اردک ماهی تعبیر خواب اردک قهوه ای تعبیر خواب اردک سبز و سفید و زرد تعبیر خواب اردک در آب تعبیر خواب اردک
تعبیر خواب اردک و غاز – دیدن اردک در آب در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اردک و غاز – دیدن اردک در آب در خواب چه تعبیری دارد,تعبیر خواب اردک,تعبیر خواب غاز,تعبیر خواب اردک در آب,معنی و مفهوم اردک در خواب,دیدن اردک در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب اردک سبز و سفید و زرد,تعبیر خواب اردک ماهی,تعبیر خواب اردک مرده,تعبیر خواب خوردن گوشت اردک,تعبیر خواب اردک وحشی,تعبیر خواب اردک قهوه ای,تعبیر خواب جوجه اردک

تعبیر خواب اردک و غاز – دیدن اردک در آب در خواب چه تعبیری دارد

غاز گونه‌ای از پرندگان است که متعلق به خانواده مرغابی‌سانان هستند. خانواده مرغابی‌سانان شامل قوها و اردک‌ها نیز می‌شود. با تعبیر خواب غاز و تعبیر خواب اردک از دیدگاه معبرین غربی همراه باشید …

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا غاز به عنوان نمادی در رابطه با آزادی، روان بیننده خواب، علاقه به سرگردانی و پرسه زنی، حماقت یا تبعیت از گروه بوده و در برخی موارد اشاره به روابط دراز مدت (تا پایان عمر) دارد.

تعبیر خواب غاز

معبرین غربی گویند:

تفسیر و تعابیری که برای غاز عنوان می‌شود بسته به اهلی یا وحشی بودن غاز متفاوت است. به طورکلی غازهای اهلی و خانگی سمبل ثروت و منبعی مغذی و خوشمزه برای همه خانواده و غازهای وحشی نماد محصول خراب و بیماری‌های پرندگان خانگی هستند.

اگر در رؤیا مشاهده کردید که غازهای اهلی به آرامی در حال خوردن علف هستند در اسرع وقت موفقیتی بدست خواهید آورد. این موفقیت می‌تواند هم در مورد خانواده و هم در مورد مسائل مادی باشد.
یکی از بهترین رویاهایی که می‌توان در مورد غاز مشاهده کرد شنای دسته جمعی این غازهای اهلی در آب است. این خواب نشان دهنده تغییراتی مطلوب در زندگی بیننده خواب است.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می‌کند، نشانه آن است که یکی از افراد خانوادهشما خواهد مرد. اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد.
اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید، علامت موفقیت حتمی است.
اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند، نشانه آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد
اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می‌برید، علامت آن است که ملکی به شما می‌رسد و به ثروت خواهید رسید.

تعبیر خواب اردک

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب دیدید که اردکی را شکار می‌کنید این خواب به شما هشداری در مورد تغییرات شدید و غیر منتظره در پیاده سازی برنامه‌هایتان بیان می‌کند.

اگر به سمت اردک شلیک کردید این خواب نشانه‌های خوبی را به همراه نخواهد داشت. اردک سمبل شخصی است که از فریب دادن شما لذت می‌برد.

تعبیر خواب اردک در آب

معبرین غربی گویند: دیدن اردک در آب خوابی است نیکو. این بدان معناست که بیننده خواب به زودی خبرهای مهم و موثقی را دریافت خواهد کرد. اما اگر اردکی را از آب بیرون کشیدید بیانگر ایجاد مشکلاتی برای فرزندانتان است.

تعبیر خواب کشتن غاز

لوک اویتنهاو می‌گوید:

کشتن غاز: ارث
پر کندن غاز: سرخورده شدن

برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که غازى را سر می‌برید، به این معنا است که از خطرى در امان می‌مانید.

تعبیر خواب خوردن غاز

لوک اویتنهاو می‌گوید:

بریان کردن غاز: یک مهمان
خوردن غاز: یک همراه پرچانه

آنلی بیتون: خوردن غاز در خواب، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است.

لیلا برایت: خوردن گوشت غاز در خواب، نشانه‏ سعادت و خوشبختى است.

تعبیر خواب غاز مرده

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن غاز مرده در خواب، نشانه آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.