تعبیر خواب آرنج دست و شکستگی آرنج – دیدن زخم شدن آرنج در خواب نشانه چیست

معن و مفهوم و تعبیر خواب آرنج و کبود شدن و زخم شدن آرنج در دعا سایت

تعبیر خواب آرنج دست و شکستگی آرنج - دیدن زخم شدن آرنج در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب آرنج دست و شکستگی آرنج – دیدن زخم شدن آرنج در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی و انگشتر دعا سایت doasite.com تعبیر خواب آرنج دست و شکستگی آرنج – دیدن زخم شدن آرنج در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم. معنی و مفهوم و تعبیر خواب آرنج و شکستن آرنج دست و کبود شدن و زخمی شدن آرنج دست و بریدن آرنج و آستن کثیف بر روی آرنج که هر کدام تعبیر خواب مخصوص دارد …

تعبیر خواب آرنج دست و شکستگی آرنج - دیدن زخم شدن آرنج در خواب نشانه چیست معنی و مفهوم آرنج دست در خواب تعبیر خواب کبود شدن و زخم شدن آرنج تعبیر خواب شکتن آرنج تعبیر خواب زخم شدن آرنج تعبیر خواب درد آرنج تعبیر خواب آرنج کثیف و قشنگ تعبیر خواب آرنج دست و شکستگی آرنج - دیدن زخم شدن آرنج در خواب نشانه چیست تعبیر خواب آرنج دست
تعبیر خواب آرنج دست و شکستگی آرنج – دیدن زخم شدن آرنج در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب آرنج دست و شکستگی آرنج – دیدن زخم شدن آرنج در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب زخم شدن آرنج,تعبیر خواب آرنج دست,تعبیر خواب شکتن آرنج,تعبیر خواب کبود شدن و زخم شدن آرنج,معنی و مفهوم آرنج دست در خواب,تعبیر خواب درد آرنج,تعبیر خواب آرنج کثیف و قشنگ

تعبیر خواب آرنج دست و شکستگی آرنج – دیدن زخم شدن آرنج در خواب نشانه چیست

آرنج در خواب دیدن به معنای فضاسازی بیننده خواب برای خود است. در برخی مواقع برای حل مشکلات خود راه حل‌هایی پیدا نکرده و از پس آن بر نمی‌آیید یا در مورد مسائل جنسی خود نگران هستید این گونه‌ موضوعات در خواب به صورت آرنج نمایان می‌شوند هر چند که بایستی آرنج در محوریت رویای شما قرار گیرد.

تعبیر خواب آرنج

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر شما در خواب آرنج دست خود را دیدید یعنی در مقابل دستمزد کمی کارهای بسیار مهم و مناسبی را انجام خواهید داد. اگر بیننده خواب دختر جوانی باشد بیانگر آن است که با فردی ثروتمند و با شخصیت ازدواج خواهد کرد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

آرنج‌های قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می‌افتید
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می‌نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید.

تعبیر خواب آستین کثیف بر روی آرنج

اگر در خواب ببیند قسمتی از آستینی که بر روی آرنج قرار دارد کثیف شده است فرصت و موقعیتی را که پس از ازدواج برای خانه بدست آورده است از دست خواهد داد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)دعا برای بچه های شیطون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.