بسته بودن بخت چیست – گشایش بخت و اقبال

بسته بودن بخت چیست - گشایش بخت و اقبال

بسته بودن بخت چیست – گشایش بخت و اقبال

بسته بودن بخت چیست - گشایش بخت و اقبال نشانه های بخت گشایی نشانه های بخت بسته گشایش بخت و اقبال درمان و چاره بخت بسته شده درمان بخت بسته توضیح بخت بسته یعنی چه بسته بودن بخت چیست - بخت گشایی و ازدواج بخت گشایی و باز شدن بخت باز کردن بخت بسته باز شدن بخت و ازدواج باز شدن اقبال و بخت و ازدواج
بسته بودن بخت چیست – گشایش بخت و اقبال

در مورد بسته بودن بخت و ازدواج نظرات مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میگردد.

هر گاه شخصی نتواند هیچ گاه ازدواج کند یا به هر دلیلی میل ندارد و یا کار ازدواج و خواستگاری اش به هم میخورد از نشانه های بسته شدن بخت است.

ابتدا باید دانست که بسته شدن بخت به سه روش حاصل خواهد شد :

۱_ شخص دشمن از روی کینه با نوشتن دعا یا طلسم این عمل زشت را انجام میدهد که کاری ناپسند و از گناهان نابخشودنی و کبیره میباشد و عواقب بدی هم برای نویسنده و هم برای انجام دهندهاین عمل خواهد داشت. شخص طلسم شده تا زمانی که از طلسم رهایی نیابد و ابطال نشود نمیتواند ازدواج کند و پیوسته گره هایی در کارش بوجود میآید.

٢_ برخی اوقات پیش می آید که از طریق اجنه کافر و خبیث بخت شخص بسته شود.

٣_ در این مورد همزاد جنی، آن شخص را طلسم و بختش را خواهد بست که در برجهای آتشی شایع است. بحث در مورد همزاد و چیستی و وجود آن مجال دیگری را میطلبد.

 

مهمترین نشانه های بسته بودن بخت

مهمترین این نشانه ها برای خانم ها : علائم بسته بودن بخت اینگونه حاصل میگردد که میل به ازدواج دارد ولیکن خواستگار ندارد و مجرد است و یا اینکه خواستگار زیاد دارد ولیکن به هر دلیلی به خواستگاری نمی آیند و یا خاستگاری به هر دلیلی به هم میخورد .

مهمترین نشانه برای آقایان : هر کجا که برای خواستگاری رفته جواب رد و مأیوس کننده شنیده و یا میل به ازدواج در آن مرد از بین رفته باشد.

البته برخی نظراتی دیگر با طیف های متنوع در این زمینه دارند. بهترین چاره و درمان برای بخت گشایی و ازدواج و باز شدن اقبال و بخت ازدواج نیک ، استفاده از ادعیه و تعویذات مجربه کارگشایی و باطل السحر و بخت گشایی میباشد که در کتب ادعیه مختلفه به آنها اشاره شده است .

 

*****

بسته بودن بخت چیست – بخت گشایی و ازدواج , توضیح بخت بسته یعنی چه , باز کردن بخت بسته , بخت گشایی و باز شدن بخت , درمان بخت بسته , درمان و چاره بخت بسته شده , نشانه های بخت بسته , نشانه های بخت گشایی , گشایش بخت و اقبال , باز شدن بخت و ازدواج , باز شدن اقبال و بخت و ازدواج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.