برای رسیدن به آرامش قضاوت و سرک کشیدن در زندگی خصوصی دیگران ممنوع !

برای دریافت انرژی های مثبت و داشتن آرامش در زندگی خصوصی دیگران فضولی نکنیم در دعا سایت

برای رسیدن به آرامش قضاوت و سرک کشیدن در زندگی خصوصی دیگران ممنوع !

برای رسیدن به آرامش قضاوت و سرک کشیدن در زندگی خصوصی دیگران ممنوع !

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای رسیدن به آرامش قضاوت و سرک کشیدن در زندگی خصوصی دیگران ممنوع ! را برای شما عزیزان قرار دادیم . هر یک از ما رازها و اسراری در زندگی خود داریم و دوست نداریم کسی انها را بداند ولی بعضی افراد هستند که دوست دارند در زندگی خصوصی دیگران کنجکاوی و فضولی کنند یا به قول معروف سرک بکشند ! . برای رسیدن به آرامش در زندگی و دریافت انرژی های مثبت بهتر است در زندگی دیگران سرک نکشیم و آنها راقضاوت نکنیم …

برای رسیدن به آرامش قضاوت و سرک کشیدن در زندگی خصوصی دیگران ممنوع ! کنجکاوی در زندگی خصوصی دیگران کنجکاوی برای فهمیدن رازهای زندگی دیگران قضاوت نکردن درباره زندگی دیگران سرک کشیدن در زندگی دیگران رسیدن به آرامش در زندگی دریافت انرژی های مثبت با زندگی کردن برای خود برای رسیدن به آرامش قضاوت و سرک کشیدن در زندگی خصوصی دیگران ممنوع !
برای رسیدن به آرامش قضاوت و سرک کشیدن در زندگی خصوصی دیگران ممنوع !

برای رسیدن به آرامش قضاوت و سرک کشیدن در زندگی خصوصی دیگران ممنوع !,سرک کشیدن در زندگی دیگران,کنجکاوی در زندگی خصوصی دیگران,رسیدن به آرامش در زندگی,دریافت انرژی های مثبت با زندگی کردن برای خود,قضاوت نکردن درباره زندگی دیگران,کنجکاوی برای فهمیدن رازهای زندگی دیگران

برای رسیدن به آرامش قضاوت و سرک کشیدن در زندگی خصوصی دیگران ممنوع !

ازت خبری نیست! هنوز بچه دار نشدی ؟

از فلانی خبر نداری ؟ شنیده ام از همسرش جدا شده!

وای از این همه
سرک کشیدن در زندگی دیگران …
همه ما عیب و ایراد داریم، همه ما در زندگیمان رازهایی داریم که نمی خواهیم کسی از آن سر در بیاورد.

اما نمی دانم چرا بعضی ها اصرار دارند در زندگی دیگران کنجکاوی کنند
حالا همین‌ها چنان دو دستی زندگیشان را چسبیده اند .که هیچکس نمیفهمد در زندگیشان چه می گذرد.

خلاصه اینکه ما برای خودمان زندگی می کنیم نه برای حرف مردم، مگر چقدر دیگر زنده هستیم که هر لحظه نگران حرف مردم باشیم، آنها در مورد همه چیز حرف می زنند از چی پوشیدن بگیر تا چه رفتاری کردن.

پیشنهاد من : برای ۴٠ روز، برای خودمان زندگی کنیم، کسی را قضاوت نکنیم، از کسی سوال های شخصی نپرسیم،به ما چه که مردم چه می پوشند یا چه می کنند، آن وقت ببینید چقدر انرژی مثبت وارد زندگیتان می شود.

“ما باید بتوانیم در مقابل فشار های روانی اجتماع جا خالی بدهیم تا در آرامش زندگی کنیم.”

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.