امام علی (ع) از چه چیزهایی در شگفت و تعجب بودند به نقل از نهج البلاغه

شگفتی امام علی (ع) از ضد ارزش ها در دعا سایت

امام علی (ع) از چه چیزهایی در شگفت و تعجب بودند به نقل از نهج البلاغه

امام علی (ع) از چه چیزهایی در شگفت بودند به نقل از نهج البلاغه

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com امام علی (ع) از چه چیزهایی در شگفت و تعجب بودند به نقل از نهج البلاغه را برای شما عزیزان قرار دادیم . حضرت امام علی (ع) از بعض مسائل در شگفت بودند یکی از بخیل و دیگری از منکر و دیگری از یاد بردن مرگ با دیدن مرگ . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید از ضد ارزش هایی که امام علی (ع) از دیدن آنها در شگفت بودند …

امام علی (ع) از چه چیزهایی در شگفت و تعجب بودند به نقل از نهج البلاغه ضد ارزش هایی که امام علی از آنها در شگفت بودند دیدن مرگ و از یاد بردن مرگ دیدن آفرینش دنیا و از یاد بردن خدا حضرت علی از چه مسائلی در تعجب و شگفت بود چیزهایی که امام علی از دیدن آنها در شگفت بود امام علی (ع) از چه چیزهایی در شگفت بودند به نقل از نهج البلاغه
امام علی (ع) از چه چیزهایی در شگفت و تعجب بودند به نقل از نهج البلاغه

امام علی (ع) از چه چیزهایی در شگفت بودند به نقل از نهج البلاغه,ضد ارزش هایی که امام علی از آنها در شگفت بودند,حضرت علی از چه مسائلی در تعجب و شگفت بود,چیزهایی که امام علی از دیدن آنها در شگفت بود,دیدن مرگ و از یاد بردن مرگ,دیدن آفرینش دنیا و از یاد بردن خدا

امام علی (ع) از چه چیزهایی در شگفت بودند به نقل از نهج البلاغه

در شگفتم از بخیل، به سوی فقری می شتابد که از آن گریزان است، و سرمایه ای را از دست می دهد که در جستجوی آن است، در دنیا چون تهی‌دستان زندگی می کند، اما در آخرت چون سرمایه داران محاکمه می شود

و در شگفتم از متکبری که دیروز نطفه ای بی ارزش، و فردا مرداری گندیده خواهد بود

و در شگفتم از آن کس که آفرینش پدیده ها را می نگرد و در وجود خدا تردید دارد

و در شگفتم از آن کس که مردگان را می بیند و مرگ را از یاد برده است

و در شگفتم از آن کس که پیدایش دوباره را انکار می کند در حالی که پیدایش آغازین را می نگرد

و در شگفتم از آن کس که خانه نابودشدنی را آباد می کند اما جایگاه همیشگی را از یاد برده است.

نهج البلاغه ، حکمت ۱۲۶

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.