اسم همزاد محمد چیست – روش استخراج نام همزاد محمد با حروف ابجد

استخراج نام همزاد اسم محمد با جدول حروف ابجد کبیر در دعا سایت

اسم همزاد محمد چیست - روش استخراج نام همزاد محمد با حروف ابجد

اسم همزاد محمد چیست – روش استخراج نام همزاد محمد با حروف ابجد

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com اسم همزاد محمد چیست – روش استخراج نام همزاد محمد با حروف ابجد را برای شما عزیزان قرار دادیم . روش به دست آوردن نام همزاد اسم محمد با استفاده از جدول حروف ابجد کبیر در دعا سایت …

اسم همزاد محمد چیست - روش استخراج نام همزاد محمد با حروف ابجد همزاد اسم محمد چیست روش به دست آوردن نام همزاد محمد چگونه اسم همزاد محمد را پیدا کینم اسم همزاد محمد چیست - روش استخراج نام همزاد محمد با حروف ابجد استخراج همزاد اسم محمد
اسم همزاد محمد چیست – روش استخراج نام همزاد محمد با حروف ابجد

اسم همزاد محمد چیست – روش استخراج نام همزاد محمد با حروف ابجد,همزاد اسم محمد چیست,استخراج همزاد اسم محمد,روش به دست آوردن نام همزاد محمد,چگونه اسم همزاد محمد را پیدا کینم

اسم همزاد محمد چیست – روش استخراج نام همزاد محمد با حروف ابجد

شناختن نام هائیکه باعث بوجودآمدن همزاد مزاحم یا تابعه(نوعی از جن ( برای اشخاص میشود
ابتدا نام ونام مادر وتاریخ تولد شخص را با ابجد حساب نموده
مثال: نام( محمد) نام مادر ( مریم) تاریخ تولد ( ۱۵-۳- ۱۹۷۵)در صورت لزوممیتوان از تاریخ شمسی استفاده نمود
سپس حروف بدست آمده را کنار هم قرار داده .واعدادتاریخ را به حروف تبدیل کرده به آنها اضافه میکنیم .
مثلا: (۱۵= ه- ی-) (۳ =ج (۱۹۷۵= ۵= ه ۷۰ = ع ۹۰۰= ظ ۱۰۰۰ = غ )
سپس کل حروف را در یک سطر نوشتهوحروف تکراری را حذف میکنیم.بدین شکل:
کل حروف (م ح م د م ر ی م ه ی ج ه ع ظ (
بدون حروف تکراری(م ح د ر ی ه ج ع ظ غ(
حال حروف را به ارقام تبدیل میکنیم(۴۰ ۸ ۴ ۲۰۰ ۱۰ ۵ ۳ ۷۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰(
در این مرحله اعداد بدست آمده را بدون صفر مینویسیم: ( ۴ + ۸ + ۴ + ۲ + ۱ + ۵ + ۳ +۷ + ۹ + ۱(
که مجموعش میشود (۴۴) ازعددبدست آمده (۴۴ )  را تقسیم بر ۲۸ نموده باقیماند مطلوب است که با جدول ذیل مطابقت مینمائیم.عدد باقیمانده از (۴۴) رقم (۱۶)میباشد که نام بسیار مناسبی برای شخص است
الجدول المطلوب

رقم( ۱)نامی بسیارمناسب برای شخص
رقم(۲) نام یبسیارمناسب برای شخص و درآن خیر بسیاراست
رقم(۳) این نامبرای شخص منایب نیست و باعث فقر میگردد
رقم (۴) نامی بسیاربسیارمناسب برای شخص
رقم ( ۵) نام برایشخص باعث همزاد مزاحم میگردد
رقم(۶) نامی بسیار مناسب برای شخص و باعث خیر است
رقم(۷) نام بسیارمناسب برای شخص
رقم(۸) نامی بسیارمناسب برای شخص ودرآن خیربسیاراست
رقم(۹) نام  غیرمناسب بوده باعث ایجاد بیماری دائمی است باید نامش راتغییر دهد
رقم(۱۰) این نام باعث میگردد یک مزاحم شیطانی برایش بوجود بیاید
رقم (۱۱) نام بسیار بسیارمناسب برای شخص
رقم (۱۲) نام بسیار بسیارمناسب برایشخص
رقم (۱۳) این نام باعث میگردد یک مزاحم تابعه بوجود بیاید
رقم (۱۴) ایننام باعث میگردد یک مزاحم تابعه بوجود بیاید
رقم(۱۵) نام بسیارمناسب برایشخص
رقم(۱۶) نام بسیارمناسب برای شخص
رقم(۱۷) این نام منایب نیست باعث همزادمزاحم میگردد
رقم(۱۸) نام بسیارمناسب برای شخص
رقم(۱۹) نام بسیار بسیارمناسببرای شخص است وباعث جلب رزق میگردد
رقم(۲۰) این نام منایب نیست باعث همزاد مزاحممیگردد
رقم(۲۱) این نام باعث میگردد یک مزاحم تابعه بوجود بیاید
رقم(۲۲) نامبسیاربسیارمناسب برای شخص
رقم(۲۳) این نام منایب نیست باعث صدمات میگردد
رقم(۲۴) نام بسیاربسیار مناسب برای شخص
رقم(۲۵) این نام مناسب نیست باعث صدمات از هر سو  میگردد
رقم(۲۶) نام بسیار مناسب برای شخص است و باعث خیر میگردد
رقم(۲۷) نام بسیاربسیار مناسب برای شخص است وباعث خیرزیاد میگردد
رقم(۲۸) این نام باعث میگردد یک مزاحم تابعه بوجود بیاید و صدمه وخوابهای پریشان
جدول حروف ابجد رو برای راهنمایی شما قرار دادم.شماره هر حرف زیر آن نوشته شده است
الف
ب
ج
د
ه‍
و
ز
ح
ط
ی
ک
ل
م
ن
س
ع
ف
ص
ق
ر
ش
ت
ث
خ
ذ
ض
ظ
غ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰
۹۰۰
۱۰۰۰

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.