از کجا بفهمیم نماز ما مورد قبول خدا واقع شده است یا نه ؟

چگونه بفهمیم نمازی که خوانده ایم مورد قبول خدا قرار گرفته در دعا سایت

راه تشخیص نماز مقبول از نماز ملفوظ

از کجا بفهمیم نماز ما مورد قبول خدا واقع شده است یا نه ؟

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com از کجا بفهمیم نماز ما مورد قبول خدا واقع شده است یا نه ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . چگونه بفهمیم نمازمان قبول شده ؟ آیا نماز ما مقبول درگاه الهی شده ؟ شروط قبولی نماز در درگاه خداوند ؟ نشانه قبولی نماز و اعمال و کارهای واجب چیست ؟ راه تشخیص نماز مقبول از نماز ملفوظ چیست ؟ در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با روش پی بردن به اینکه ایا نمازی که خوانده ایم مورد قبول خدا واقع شده است یا خیر …

از کجا بفهمیم نماز ما مورد قبول خدا واقع شده است یا نه ؟ نماز ملفوظ چه نمازی است نماز مقبول چه نمازی است نماز صحیح چگونه است نشانه قبولی نماز و اعمال و کارهای واجب چیست شرط قبولی نماز چیست چگونه بفهمیم نمازمان قبول شده یا خیر چگونه بدانیم نماز ما قبول شده یا نه از کجا بفهمیم نماز ما مورد قبول خدا واقع شده است یا نه ؟ آیا نماز ما مقبول درگاه الهی شده
راه تشخیص نماز مقبول از نماز ملفوظ

از کجا بفهمیم نماز ما مورد قبول خدا واقع شده است یا نه ؟,شرط قبولی نماز چیست,چگونه بدانیم نماز ما قبول شده یا نه,چگونه بفهمیم نمازمان قبول شده یا خیر,آیا نماز ما مقبول درگاه الهی شده,نشانه قبولی نماز و اعمال و کارهای واجب چیست,نماز مقبول چه نمازی است,نماز صحیح چگونه است,نماز ملفوظ چه نمازی است

از کجا بفهمیم نماز ما مورد قبول خدا واقع شده است یا نه ؟

ما دو نوع نماز داریم:

۱⃣ یکی نماز ملفوظ است. یعنی نمازی که انسان فقط الفاظ را می خواند و نمازش در محدوده الفاظ است.

۲⃣دوم؛نماز مقبول است یعنی نمازی که انسان را از گناه دور نگه می دارد ،چون قرآن فرمود :
“ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر”

راه تشخیص نماز مقبول از نماز ملفوظ در این است که:

اگر نماز صبح توانست تا ظهر انسان را از گناه حفظ کند این نماز مقبول است،

اگر نماز ظهر وعصر توانست تا شب انسان را دور از گناه نگه دارد ،چنین نمازی ،نماز مقبول است.

وگرنه نمازی که بعدش گناه انجام شود،فقط نماز ملفوظ است..

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.