آیا بدگمان بودن به برادر دینی و تفکر بد به مردم داشتن گناه است ؟

داشتن گمان بد به مردم و تفکر و فکر غلط به برادر دینی گناه است در دعا سایت

آیا بدگمان بودن به برادر دینی و تفکر بد به مردم داشتن گناه است ؟

آیا بدگمان بودن به برادر دینی و تفکر بد به مردم داشتن گناه است ؟

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com آیا بدگمان بودن به برادر دینی و تفکر بد به مردم داشتن گناه است ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . قرآن کریم تجسس کردن و فضولی کردن و مداخله کردن در امورات مردم را نهی کرده است . ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها دوری کنید زیرا بعضی گمان های بد و تفکرات غلط راجع به مردم گناه است …

آیا بدگمان بودن به برادر دینی و تفکر بد به مردم داشتن گناه است ؟ مداخله کردن در امورات مردم گمان بد داشتن به برادر دینی فکر بد کردن به مردم فضولی کردن در کار مردم دوری کردن از گمان های بد تفکر بد داشتن به مردم تجسس در امور مردم بدگمان بودن به مردم آیا بدگمان بودن به برادر دینی و تفکر بد به مردم داشتن گناه است ؟
آیا بدگمان بودن به برادر دینی و تفکر بد به مردم داشتن گناه است ؟

آیا بدگمان بودن به برادر دینی و تفکر بد به مردم داشتن گناه است ؟,بدگمان بودن به مردم,تفکر  بد داشتن به مردم,گمان بد داشتن به برادر دینی,فضولی کردن در کار مردم,مداخله کردن در امورات مردم,تجسس در امور مردم,دوری کردن از گمان های بد,فکر بد کردن به مردم

آیا بدگمان بودن به برادر دینی و تفکر بد به مردم داشتن گناه است ؟

حق نداری نسبت به مردم تفکر بد داشته باشی

 قرآن در سوره حجرات، آیه ۱۲ می فرماید: «إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ ّ إِثْمٌ» تأکیداً بعضی گمان های شما گناه است، حق نداری به برادر دینی ات بدگمان باشی، حق نداری نسبت به مردم تفکر بد داشته باشی

«وَلَا تَجَسَّسُوا» تجسس نکنید. دو نفر دارند با همدیگر می روند شما وظیفه ندارید دنبالشان راه بیفتید ببینید این زنش هست یا مثلاً زنش نیست. چنین وظیفه ای نداریم.

قرآن تصریح می کند تجسس در امور هم نکنید. یعنی در کار همدیگر مداخله نکنید، فضول کار همدیگر نباشید.

 تجّسس در امور هم نکنید. ماشینش را عوض کرده، به من چه ربطی دارد. چه خانه ای خریده است! به ما ارتباطی ندارد، از کجا آورده که زندگی اش را این جوری کرده است.

ما وظیفه نداریم که تجّسس کنیم. چقدر جنس آورده در مغازه اش! تازگی چقدر جنس وارد کرده!

به ما ربطی ندارد، ما باید به فکر خودمان باشیم.

برگرفته از کتاب گناهان زبان همراه با حکایت های آموزنده

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.