آموزش اصول حفاری قبر در دفینه – شناخت قبرها و تشخیص قبر گبری ارزشمند در گنج یابی

قبرهای گبری دارای گنج و دفینه در دعا سایت

آموزش اصول حفاری قبر در دفینه - شناخت قبرها و تشخیص قبر گبری ارزشمند در گنج یابی

آموزش اصول حفاری قبر در دفینه – شناخت قبرها و تشخیص قبر گبری ارزشمند در گنج یابی

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com آموزش اصول حفاری قبر در دفینه – شناخت قبرها و تشخیص قبر گبری ارزشمند در گنج یابی ر ا برای شما عزیزان قرار دادیم . برای حفاری قبرهای گبری روشهای مختلفی وجود دارد . هنگام حفاری قبرهای گبری باید اصول و نکات مهم را رعایت کرد . بسیاری از قبرهای گبری دارای هدایا گنج و دفینه هستند . انواع دیگری از قبرهای مانند قبرهای خمره ای و دخمه ای نیز دارای گنج و دفینه هستند . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با روش شناسایی قبرهای گبری دفینه دار و روش حفاری قبرهای گبری …

آموزش اصول حفاری قبر در دفینه - شناخت قبرها و تشخیص قبر گبری ارزشمند در گنج یابی نحوه کندن و حفاری صحیح قبرهای گبری گنج یابی در قبرهای گبری قبرهای گبری مهم و با ارزش قبرهای گبری د ارای گنج و دفینه قبرهای دخمه ای در دفینه یابی قبرهای خمره ای در گنج یابی روش حفاری درست قبر دفینه یابی در قبرهای گبری حفاری قبر تشخیص قبرهای گبری آموزش حفاری قبرهای گبری آموزش اصول حفاری قبر در دفینه - شناخت قبرها و تشخیص قبر گبری ارزشمند در گنج یابی
آموزش اصول حفاری قبر در دفینه – شناخت قبرها و تشخیص قبر گبری ارزشمند در گنج یابی

آموزش اصول حفاری قبر در دفینه – شناخت قبرها و تشخیص قبر گبری ارزشمند در گنج یابی,حفاری قبر,تشخیص قبرهای گبری,گنج یابی در قبرهای گبری,دفینه یابی در قبرهای گبری,آموزش حفاری قبرهای گبری,قبرهای گبری د ارای گنج و دفینه,قبرهای گبری مهم و با ارزش,قبرهای خمره ای در گنج یابی,قبرهای دخمه ای در دفینه یابی,روش حفاری درست قبر,نحوه کندن و حفاری صحیح قبرهای گبری

آموزش اصول حفاری قبر در دفینه – شناخت قبرها و تشخیص قبر گبری ارزشمند در گنج یابی

آیین تدفین در دوره های مختلف تاریخی متفاوت بوده و دارای رسم و رسوم خود بوده است. در ایران باستان همیشه همراه مرده اشیایی متلق به مرده که برایش بسیار باارزش بوده قرار می دادند به همین دلیل است که حفاران گنج بیشتر قبرها را ترجیح می دهند.ولی شناخت اصول قبرها در مشخص کردن قبر گبری ارزشمند بسیار مهم و حیاتی می باشد.

خیلی از مردم عقیده دارند که قبرستان گبریان متعلق به کافران است ولی این موضوع درست نیست.

گبر یعنی غیر مسلمان و به کسانی که غیر مسلمان بوده اند بی دین گفته نمیشود. گبریان دین زردتشت داشتند.

حالمیخواهیم ببینیم که قبرهای دوران قبل از اسلام به چه شکلی بوده اند و نوعدفن کردن اجساد به چه صورت بوده است. در زمان پیش از اسلام قبر زنها گرد ومدور بوده است و قبر مردها به صورت مستطیل بوده و قبر بچه ها به صورت مثلث بوده است. بعضی ها را نیز در خمره میگذاشتند.

در تمام قبرهای گبری حداقل یک کاسه آب و یک کاسه غذا گذاسته میشده است که کسی که میمیرد از گشنگی و تشنگی عذاب نکشد.

دربسیاری از قبرهای گبری لوازم مورد نیاز فرد نیز گذاشته میشده است که بستگی به پول داری یا بی پول بودن مرده است. مردگان پول دار ظروف طلا و اجناسی مانند شمشیر زره و خیلی چیزهای دیگر به همراه دارند ولی مردگان بی پول و بی بضاعت اموال کمتری با خود به همراه دارند یا اموال آنها از فلزات ارزشمند نیست.

نوع دیگر قبرها قبر پیغمبری است که اگر شما آن را بشکافید هیچ چیزی درون آن یافت نمیشود نه جنازه نه اموال. این قبرها چند پوش هستند وتازه از قبر راهی دارد برای جایی دیگر که جنازه و اموال آن در آنجا هست.

قبرهایی نیز وجود دارد که به صورت ایستاده است. این قبرها متعلق به یک سری از ایرانیان است که معتقد بودند آنها را باید ایستاده به خاک سپرد.

بسیاری از خلاف کاران را نیز به صورت ایستاده در میان دیوارهای قلعه ها و جاهای دیگر زنده به گور میکردند که خود اینها به نوعی قبر ایستاده تبدیل شده است

بعضی از قبرها به صورت کشویی است که مربوط به رومیان است که در ایران با آئین خودشان دفن شده اند.

یک نوع قبر هم داریم که به آن قبر دخمه ای گفته میشود که نمونه آن در تخت رستم پیدا شده است.

جنازه قبرهای خمره ای همیشه به صورت نشسته بوده است و جنازه آنها را به صورت نشسته در خمره میگذاشتند و دفن میکردند.

وقتی در جنگها جنگجویان میمردند آنها را با اموال و لباسهایشان و زره دفن میکردندکه نمونه این قبرستان در چهاربداران در نزدکی مرز ترکیه موجود میباشد که شاه اسماعیل اول در جنگ با عثمانی شکست خورد و بیست و هفت هزارکشته داد که همه آنها با لباسهای رزمشان دفن شده بودند.

در گذشته ما گورستان های دسته جمعی نیز داریم که متعلق به افراد مریض است. در جاهائی کهوبا یا طاعون می آمده جنازه افراد را به صورت دسته جمعی دفن میکردند. در همینجا یک مطلب بسیار مهم را برایتان بگویم و آن اینکه کسانی که قبری را میشکافند خیلی باید مواظب باشند و بفهمند که جنازه مریض هست یا نیست و حتماٌ باید استخوان شناس باشند و یا بتوانند استخوان اشخاص مریض را از استخوان افراد سالم تشخیص دهند تا با مشکلی مواجه نشوند.

همیشه وقتی میخواهید قبری را باز کنید حتماٌ از دستکش و ماسک حسابی استفاده کنید

جنازه هایی که در غارها و ذاغه ها میباشد و جنازه هایی که در صحرا میباشد و جنازه هایی که در کوهستانها میباشد از نظر ماهیت کاملاٌ با هم متفاوت است.

هر قبرستان و هر کوری دارای اموال نمیباشد. چون بسیاری از مردم فقیر بوده اند و بدون اموال دفن میشدند.

درهر قبرستان تعدادی قبر سلطانی وجود دارد که دارای اموال میباشند که بایدنتوانید آنها را تشخیص دهید و از روی بعضی شواهد تشخیص آنها امکان پذیر است.

اکثر گورستانها در سینه کشی ها و کنار رودخانه ها میباشد. دربسیاری از قبرستانها یک چهارطاقی نیز میباشد که نشان میدهد در میان آنچهار طاقی شخص مهمی فوت کرده است و اکثرا دارای اموال میباشند

درایران قبرهای یهودی نیز بسیار است که نوع قرار کرفتن سنگ آنها متفاوت استو میتوان از روی سنگ قبر فهمید که این قبر متعلق به یک یهودی است.(سنگ قبریهودیان دارای فلش است).

و مطلب آخر در مورد کسانی که به حفاری میروند و میگویند در سه متری یا چهار متری یک طابوت طلا یا یک جنازه مومیایی پیدا کرده ایم. اینها همه دروغ است. شخصیت هایی را که درش طابوت طلا یا نقره یا سنگ یشم میگذاشتند همیشه در عمق بالای بیست متر دفن میکردند. و در عمق کم اینکار انجام نمیشد.

برای این جنازه ها حتماٌ اطاقی از ساروج درست میکردند و آن را آنقدر پایین میبردند که از گزند جانوران خاک به دور باشد و همچنین دزدان نتوانند گزندی به جنازه و اموال آن بزنند. در کنار این جنازه هاحتماٌ اموال فراوان وجود دارد و کنیزان و نوکران آنها را نیز با جنازه اربابشان زنده به گور میکردند. پس اگر کسی گفت جنازه ای در آورده بدون اموال بدانید که احتمال دروغ گفتن آن زیاد است.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.