آشنایی با سوره ها و آیات قرآنی که دارای موکل هستند

آشنایی با سوره ها و آیات قرآنی که دارای موکل هستند

مطلبی که امروز در سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com برای شما عزیزان آماده کردیم آشنایی با سوره ها و آیات قرآنی که دارای موکل هستند هست . فرشته یهودی و موکلین و ملک الموت های سوره ها و آیات قرآنی را بشناسید . امیدوارم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

آشنایی با سوره ها و آیات قرآنی که دارای موکل هستند موکل و فرشته یهودی در سوره قرآنی موکل های سوره های قرآنی فرشتگان و موکل های سوره یس و یوسف آیات قرآنی که دارای موکل هستند آشنایی با سوره ها و آیات قرآنی که دارای موکل هستند
آشنایی با سوره ها و آیات قرآنی که دارای موکل هستند

آشنایی با سوره ها و آیات قرآنی که دارای موکل هستند,موکل های سوره های قرآنی,آیات قرآنی که دارای موکل هستند,موکل و فرشته یهودی در سوره قرآنی,فرشتگان و موکل های سوره یس و یوسف

آشنایی با سوره ها و آیات قرآنی که دارای موکل هستند

آشنایی با سوره ها و آیات قرآنی که دارای موکل هستند موکل و فرشته یهودی در سوره قرآنی موکل های سوره های قرآنی فرشتگان و موکل های سوره یس و یوسف آیات قرآنی که دارای موکل هستند آشنایی با سوره ها و آیات قرآنی که دارای موکل هستند
آشنایی با سوره ها و آیات قرآنی که دارای موکل هستند

شناخت موکل ها و فرشتگان آیات و سوره های قرآن و کمک گرفتن از این موکلین برای انجام کارها و همچنین پرسیدن سوال از موکل ها مخصوص موکلین سوره یس و یوسف . امیدواریم که کارگشای مشکلات شما عزیزان واقع شود .

سوره های قرآنی که در بعضی آیاتشان موکل و فرشته وجود دارد

اما بعد از آیه یس(۱) که ملک موکل آن جبراییل (ع) می باشد .

مهمترین آیه این سوره آیه {سلام قولامن رب رحیم }(۵۸) می باشد

این آیه دارای چهار ملک موکل می باشد که مهمترین ملک الموکل های قرآن هستند که مسخر می شوند

این چهار ملک زیر نظر موکلین هفت آیه مبین نیستند (این هم جز استثنا ها می باشد )

این چهار ملک موکل تمام روسای ملک الموکلین سوره های قرآن جز ده سوره را تحت امر خود دارند

آن ده سوره که زیر نظر موکلین آیه سلام قولامن رب رحیم نمی باشند این ده سوره هستند (توحید , فلق ,ناس , الرحمن , تکویر , رعد , نجم , انفطار , جاثیه , نوح ) 

یعنی اگر کسی بتواند این چهار ملک موکل (سلام قولا من رب رحیم ) را مسخر نماید و آن گاه استادی دیگر ملک الموکلین سوره یوسف را مسخر داشته باشد
مسخر کننده (سلام قولا من رب رحیم ) می تواند اگر سوال یا کاری یا نیازی به ملک الموکلین سوره یوسف داشته باشد (برای پی بردن به اسرار علوم این سوره )
به ملک الموکلین خود بگوید تا ملک الموکلین این سوره را حاضر نمایند تاپرسش های لازم پرسیده شود

ضمنا این چهار ملک موکل ۶۱۸ فرشته یهودی نیز در خدمتشان هستند
بنابراین در وادی تسخیرات فرشتگان موکل سوره ها و آیات مهمترین فرشتگان قابل تسخیر همین چهار ملک موکل هستند تسخیر آنان به مسخر کننده خود اجازه ریاست بر ۱۰۴ سوره قرآن را (در این وادی ) می دهد
ضمنا به یاد داشته باشید تمام فرشتگان موکل قرآنی (هر ۱۱۴سوره و تمام آیات ) زیر نظر حضرت جبراییل هستند
اما جبراییل (ع) هرگز مسخر نمی شوند زیرا برای مسخر نمودن جبراییل باید مقامی برابر یا بالاتر از وی داشت
یعنی مقام سدره المنتهی و مقام قاب قوسین او ادنی
و دارنده چنین مقامی چون به مقام فنا و بقای بعد از فنا رسیده دیگر از خود هستی و وجودی ندارد تا بخواهد جبراییل (ع) را مسخر نماید

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یکی از پیران معاصر سلسله خاکسار جلالی چند سال پیش در استان مازندران در کنار ساحل برای تسخیر موکلین سلام قولا من رب رحیم به اربعین  نشست (روش های غیر اربعین نیز وجود دارد برای تسخیر این چهار ملک موکل اما اربعین بهتر و درست تر است ) با خدمت یکی از مریدانش و شکست خورد

التماس دعا

منبع : سایت دعاگو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.